aktie

Tysk, hollandsk, latin: Krav på dividende af selskabets formue; indskudt andel i et aktieselskab; et af et aktieselskab udstedt bevis for indskydelse af en andel.
Der er tre former for aktieklasser: A og B aktier samt præferenceaktier. Forskellen på aktierne er først og fremmest variationer af stemmekraft på generalforsamlinger og ved ret til udbytte.
Se også: Administrationsomkostninger ; aktieafkast ; aktiebobler ; aktiebog ; aktiebrev ; aktieejer ; aktiehandel ; aktiehandelsafgift ; aktieindeks ; aktiekapital ; aktiekurs ; aktieløn ; aktiemarked ; aktieopspaing ; aktieordninger ; aktiepost ; Aktieselskabsregistret ; aktieskat ; aktieudbytte ; aktionær ; A/S ; børs ; bombeaktier ; friaktier eller fondsaktier ; kapitalisme ; kapitalist ; krigspartiet ; kursmanipulation ; kurtage ; medarbejderobligationer ; obligation ; værdipapircentral.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page