monopol

Latin: Eneret, eksempelvis eneret til handel eller embede bestemte steder eller oplysninger.
Blandt monopoler kan nævnes olieindustriens største virksomheder; den amerikanske ammunitionsfabrik Alliant Techsystems Inc., den tyske våbenfabrik I. G. Farbenindustrie, den amerikanske softwareproducent Microsoft og mejeriselsakabet Arla.
Monopson er, hvor der kun er én køber.
Se også: Adel ; arkivpolitik ; copyright ; duopoly ; eksklusiv økonomisk zone ; enehandel ; handelspolitik ; informationsmonopol ; kanonkonge ; Den Kongelige Grønlandske Handel 1776-. ; kartel ; konkurrence ; Konkurrencerådet ; kvote ; monopolkapitalisme ; Monopolrådet ; monoteisme ; oligopol ; ophavsret ; patent ; prispolitik ; Self-Regulatory Organizations ; stålkonge ; trust ; Trustkommissionen af 1949 ; økonomi.

Litteratur

Bjerge, Peder: Pres på danske monopoler. I: Politiken, 08/09/2004.
Bjerge, Peder: Store virksomheder modtager millioner fra staten til forskning. I: Politiken, 12/28/2005.
Breinstrup, Thomas: Microsoft åbner for kik i Office-kode. I: Berlingske Tidende, 09/21/2004.
Hilferding, Rudolf : Das Finanzkapitial. Eine Studie zur jüngsten Entwicklung des Kapitalismus : unveränderte Wiedergabe der letzten vom Autor herausgegebenen Ausgabe, Wien 1923. Mit einem Vorwort von Fred Oelßner.
- Berlin (DDR): Dietz Verlag; 1955. - 564 s.
- http://archive.org/details/DasFinanzkaptial.EineStudieZurJngstenEntwicklungDesKapitalismus
'Nachdruck der Neuausgabe von 1947'.
Jastrup, Morten: Viden er guld værd - alt for meget guld [videnskabelige tidsskrifter]. I: Politiken, 10/23/2005.
Den Lüneburgske saltoktroi [monopol]: et bidrag til salthandelens historie i hertugdømmet Slesvig . / : H. V. Gregersen. 1962. ; Skrifter, udgivne af Historisk Samfund for Sønderjylland, 28)
Microsoft: A History of Anticompetitive Behavior and Consumer Harm. European Committee for Interoperable Systems, 2009.
P&Ts historie, I-V. / : redaktionskomité: Helge Israelsen m. fl. Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet, 1991-1993.
Sampson, Anthony: De syv søstre : De store olieselskaber og den verden de skabte.
Gyldendal, 1976. - ISBN 87-01-01301-7
Thyssen, Nikolai: Gates truer Danmark. I: Information, 02/16/2005.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page