Det danske Fredsakademi

Nyhedsbrev Støttekredsen for Flygtninge i Fare, marts 2005

  1. En kort kommentar til Folketingsvalget
  2. Iduns og Christinas besøg hos Randi dagen før Folketingsvalget.
  3. Amnesty pressemeddelelse 11.2.2005: Om Situationen i Afghanistan og risikoen for afghanske flygtninge i Danmark.

1. En kort Kommentar til Folketingsvalget

Vi skal nøjes med en enkelt kommentar til Folketingsvalget, - en konstatering af, at Danmarks befolkning hvad angår Udlændingepolitik fortsat er splittet i 2 lejre, og grøften synes på sin vis at være blevet dybere. Man kan betragte valgresultatet fra flere vinkler: Yderste højrefløj blev styrket, omvendt var det bemærkelsesværdigt, at flere af de partier der kæmper for en human asylpolitik også blev styrket.

2. Idun og Christina fra Støttekredsen besøgte dagen før valget Randi og hendes børn, Idun har sendt en mail om besøget.

Kære alle

Det var et gribende møde med Randi i mandags, både Christina og jeg var meget berørte over Randis situation og hendes historie. Randi var lige kommet fra et møde hos politiet, hvor hun blev fortalt, at hun kunne få så og så mange penge af Danmark, hvis hun rejser frivilligt tilbage til Afghanistan. Hun fik at vide, at hvis hun ikke vender frivilligt tilbage til Afghanistan, vil politiet komme og hente hende til udrejse, når som helst. Mødet blev indkaldt med dags varsel. Der var intet nyt, og indkaldelsen fungerede mere som et stress element. Randi har jo udtrykkelig givet udtryk for at hun ikke vil tilbage til Afghanistan, uanset hvor mange penge hun får.

Randi fortalte mig, at hendes børn vil blive taget fra hende hvis hun rejser til Afghanistan, da mændene og deres familier har ejendomsret over børnene i Afghanistan. Pigerne vil blive tvangsgift. Randi vil være dømt til et liv i ussel fattigdom, uden rettigheder, uden mulighed for at se sine børn. Kvinderne skal stadigvæk gå tildækket, og enlige kvinder har ingen chance for at klare sig. Det er umuligt for Randi at flytte til andre dele af landet. Som fremmed enlig kvinde har man ingen mulighed for at få arbejde eller blive integreret i samfundet. Mange tror, at det er blevet bedre for kvinderne i Afghanistan, men det er bare på overfladen. Kvinderne er stadigvæk undertrykte i samfundet. De kvinder, der viser sig som politikere, har ingen reel indflydelse og fungerer som pynt på facaden, så det skal se ud som kvinderne har fået rettigheder.

Lea klarer sig godt i skole og fritidsordninger, men lille Jeda har svært ved at finde sammen med de andre børn ude på gangen. Hun vil helst være på værelset sammen med sin mor, når hun kommer hjem fra børnehave. Men hun bliver rastløs og påvirket af moderens sindstilstand. Ofte græder Randi, og Lea forsøger at trøste hende. Randi har svært ved at se grusomme ting i TV, det er også svært for hende at se blod. Lea begynder at ryste over hele kroppen når hun ser blod, fortæller Randi, men hun kan ikke sige, hvor meget Lea kan huske fra grusomhederne i Afghanistan. Randi har set forfærdelige ting som mord, tortur og lemlæstelse. Ligene lå i gaderne. Folk blev slæbt efter biler indtil de døde efter flere dage. Kvinderne blev slået over benene hvis de ikke bar sorte strømper. Hun vågner om natten og har panik.

Randi har fået god kontakt til den anden kvinde. Det letter opholdet i Kongelundslejren lidt. Lea spørger sin mor hvorfor de er omgivet af tossede mennesker. Randi svarer, at de ikke er tossede, men syge. På gangen vandrer en mand hvileløst frem og tilbage, han griner fraværende og kan ikke tale. De bor på syge afdelingen. Lea sagde til sin mor, at hun håbede, at der blev fred i Afghanistan, så det blev et rigt og fredeligt land. Så ville danskerne gerne komme derhen, og det afghanske folk ville tage godt imod dem.

Livet går langsomt på det 10m2 lille værelse. Randi har taget den ene seng ud, for at de skal have lidt mere plads. En madras på gulvet kan også gøre det. Hun tager børnene til Aldi en gang i mellem, men orker ikke længere ture, da hun hurtigt får hovedpine. Hun har god kontakt til sin psykiater, psykiateren har skrevet en rapport til advokaten og håber at Randis psykiske tilstand kan give dem humanitær opholdstilladelse.

kh idun

Appeller for Randi og hendes børn: Send en mail med dit navn og adresse til stoettekredsen@stoettekredsen.dk, så skriver vi udlændingenummer på din appel og sender den videre til Ministeriet.

3.

Pressemeddelelse fra Amnesty 11. februar 2005: Om situationen i Afghanistan og frygt for returnering af afghanske flygtninge i Danmark.

Den 21 og 25 februar skal flere afghanske flygtninge have prøvet deres sager i Flygtningenævnet, efter at Udlændingestyrelsen har inddraget deres opholdstilladelse. Amnesty frygter at der ikke kan garanteres for deres sikkerhed, hvis de sendes til Afghanistan.

"De pågældende personer fik for et par år siden asyl i Danmark, fordi de havde et reelt beskyttelsesbehov. Amnesty frygter, at en udsendelse til Afghanistan ikke vil kunne foregå under sikre og stabile forhold som krævet af FN,” udtaler Amnesty International.

Begrundelsen for Udlændingestyrelsens inddragelse af opholdstilladelserne er udlændingelovens § 19, hvorefter en flygtning kan miste sin status, hvis de forhold, der gav baggrund for asyl, ikke længere er tilstede og han eller hun således ikke længere risikerer forfølgelse.

Amnesty International føler udviklingen i Afghanistan tæt, og har dokumenteret, at der stadig finder overgreb sted i stort omfang: “Faktum er, at der ikke er de fundamentale forandringer tilstede i Afghanistan, som Flygtningekonventionen og UNHCR stiller som forudsætning for ophør af flygtningestatus. Det er derfor vigtigt, at den danske regering på nuværende tidspunkt stopper inddragelsen af opholdstilladelser for afghanske flygtninge, ” siger Amnesty International.

Ifølge FN’s Flygtningekonvention, som Danmark er forpligtet til at overholde, kan inddragelse af flygtninges opholdstilladelser kun ske på baggrund af fundamentale og varige forandringer i hjemlandet. Dette er ligeledes blevet påpeget af FN’s Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) i en række dokumenter.

I et notat fra januar 2005 understreger UNCHR, at flygtninge ved inddragelse af opholdstilladelse skal kunne sikres beskyttelse i egen nationalstat. En sådan beskyttelse skal inkludere en velfungerende regering og et effektivt retssystem.

Amnesty International har dokumenteret, at afghanere ikke kan finde beskyttelse under det nuværende retssystem, at personer med økonomisk og militær magt stadigvæk opnår straffrihed og at klanledere og kommandanter er de reelle magthavere i store dele af Afghanistan.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Støttekredsen
http://www.stoettekredsen.dk
kontaktperson: Mona Ljungberg. Tlf. 2883 1318

Støttekredsen for flygtninge i Fare:

http://www.stoettekredsen.dk
Webbank: Merkur Bank. Reg. Nr 8401 kto: 103 8399

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen

Fredsakademiet.
Locations of visitors to this page