aktie

Tysk, hollandsk, latin: Krav på dividende af selskabets formue; indskudt andel i et aktieselskab; et af et aktieselskab udstedt bevis for indskydelse af en andel.
Der er tre former for aktieklasser: A og B aktier samt præferenceaktier.
Forskellen på aktierne er først og fremmest variationer af stemmekraft på generalforsamlinger og ved ret til udbytte.
En selvstændig lovgivning om aktieselskaber blev her i landet først gennemført ved lov nr. 468 af 29. september 1917.
Lov om aktieselskaber Retsinformation
Bekendtgørelse af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), 2015.
§ 1. Denne lov finder anvendelse på alle aktieselskaber og anpartsselskaber (kapitalselskaber).
Se også: Administrationsomkostninger ; aktieafkast ; aktiebobler ; aktiebog ; aktiebrev ; aktieejer ; aktiehandel ; aktiehandelsafgift ; aktieindeks ; aktiekapital ; aktiekurs ; aktieløn ; aktiemarked ; aktieopspaing ; aktieordninger ; aktiepost ; Aktieselskabsregistret ; aktieskat ; aktieudbytte ; aktionær ; A/S ; børs ; bombeaktier ; friaktier eller fondsaktier ; Handelsministeriet ; kapitalisme ; kapitalist ; krigspartiet ; kursmanipulation ; kurtage ; medarbejderobligationer ; obligation ; værdipapir ; værdipapircentral ; økonomi.

Litteratur

Betænkning om en fællesnordisk aktieselskabslovgivning. / : afgivet af det af handelsministeriet den 6. november 1964 nedsatte udvalg, 1969. ;Betænkning, 540)
Betænkning om revision af aktieselskabslovgivningen. / : afgivet af den af handelsministeriet den 6. september 1957 nedsatte kommission, 1964. ; Betænkning, 362)

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page