Asien

Geografi ; natur ; demografi ; historie ; kultur ; musik ; politik ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi.
Geography; nature; demographics; history, culture, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Aktuelle asiatiske stater:
Current Asian states:
Kontinentet Asien kan underopdeles som Centralasien eller Mellemasien, Det nordlige asien, Sibirien, Det sydlige Asien, Sydvestasien, Sydøstasien og Østasien.
Geografihistorie: Cornell University Library: Southeast Asia Visions eller The Visions collection, herunder The John M. Echols Collection on Southeast Asia som er' A comprehensive online collection of 335 Western travel accounts of Southeast Asia (1633-1923) from the holdings of the Echols Collection on Southeast Asia.' - http://dlxs.library.cornell.edu/s/sea/index.php .
Se også: Euasien ; Lilleasien ; Sammenslutningen af Uafhængige Stater (SNG) ; Sibirien ; Tibet.
Turkestan består af Turkmenistan, Kasakhstan, Usbekistan, Kirgisistan og Xinjiang.
Traditionelt opdeles regionen i Vest- og Østturkestan. Turkestan, også kaldet Turan, Turkistan eller Türkistan; "tyrkernes land", er et landområde i Centralasien, som hovedsagelig er beboet af tyrkiske folkeslag: oghuz-tyrkere, kasakher, khazarer, kirgisere og uighurer.
Demografi: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank: Migration and Remittances Factbook 2011.
Historie: Oldtiden. Helleristninger / petroglyph.
Deltagelse i konflikter, militærkup og i krige
Kultur:
Biblioteksvæsen. Bogvæsen:
Classified catalogue of books, pamphlets, maps, views, etc. relating to Asia.
- https://archive.org/details/classifiedcatalo00franrich
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Kunst / Art
Litteratur:
Film:
Musik:
Teater:
Politik:
International organisering
The Andaman Association.
Fredsbevægelser:
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion
Sociale forhold: Officiel homofobi.
Uddannelse
Universiteter
Økonomi:
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Naturresourcer og energi / Natural resources:
Erhverv, handel og industri:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page