Asien

Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; kultur ; musik ; politik ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi.
Geography; nature; demographics; history, culture, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Aktuelle asiatiske stater:
Current Asian states:
Kontinentet Asien kan underopdeles som Centralasien eller Mellemasien, Det nordlige asien, Sibirien, Det sydlige Asien, Sydvestasien, Sydøstasien Vestasien og Østasien.
The United Nations Statistics Division defines Western Asia as a geographic sub-region of Asia that encompasses Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Cyprus, Georgia, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Turkey, United Arab Emirates and Yemen.
Geografihistorie: Cornell University Library: Southeast Asia Visions eller The Visions collection, herunder The John M. Echols Collection on Southeast Asia som er' A comprehensive online collection of 335 Western travel accounts of Southeast Asia (1633-1923) from the holdings of the Echols Collection on Southeast Asia.' - http://dlxs.library.cornell.edu/s/sea/index.php .
Se også: Euasien ; Lilleasien ; Sammenslutningen af Uafhængige Stater (SNG) ; Sibirien ; Tibet.
Turkestan består af Turkmenistan, Kasakhstan, Usbekistan, Kirgisistan og Xinjiang.
Traditionelt opdeles regionen i Vest- og Østturkestan. Turkestan, også kaldet Turan, Turkistan eller Türkistan; "tyrkernes land", er et landområde i Centralasien, som hovedsagelig er beboet af tyrkiske folkeslag: oghuz-tyrkere, kasakher, khazarer, kirgisere og uighurer.
Demografi: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank: Migration and Remittances Factbook 2011.
Statistical Yearbook for Asia and the Pacific 2014. United Nations Publication, 2014.
- http://www.unescap.org/sites/default/files/ESCAP-SYB2014_0.pdf
Muslim Population in Asia 1950 – 2020. / : Houssain Kettani. International Journal of Environmental Science and Development, Vol. 1, No. 2, June 2010. ISSN:2010-0264
- http://www.ijesd.org/papers/28-D437.pdf
Historie: Oldtiden. Helleristninger / petroglyph.
Deltagelse i konflikter, militærkup og i krige
Kultur:
Biblioteksvæsen. Bogvæsen:
Classified catalogue of books, pamphlets, maps, views, etc. relating to Asia.
- https://archive.org/details/classifiedcatalo00franrich
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Kunst / Art
Litteratur:
Film:
Musik:
Teater:
Politik:
International organisering
The Andaman Association.
Fredsbevægelser:
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion
Sociale forhold: Officiel homofobi.
Uddannelse
Universiteter
Økonomi:
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Naturresourcer og energi / Natural resources:
Erhverv, handel og industri:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page