Arbejdsdirektoratet

1. Historisk direktorat oprettet 1922 under: Indenrigsministeriet.
Forsættes 1924 som; Direktoratet for Arbejdsanvisningen og Arbejdsløshedsforsikringen.
Forsættes 1932 som: Arbejdsdirektoratet.
Forsættes 1989 som: Arbejdsmarkedsstyrelsen.
I 1989 lagdes Arbejdsdirektoratet sammen med Direktoratet for Arbejdsmarkedsuddannelserne til den samtidigt oprettede Arbejdsmarkedsstyrelse. Arbejdsdirektoratet var sekretariat for Landsarbejdsnævnet, Kursusnævnet, Mønstervedtægtsudvalget og Tilsynsrådet vedr. Arbejdsanvisningskontorerne.
2. Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen under Beskæftigelsesministeriet.
Historisk direktoret oprettet 2001 som: Arbejdsdirektoratet.
Forsættes 2011 som: Arbejdsskadestyrelsen, Pensionsstyrelsen og Arbejdsmarkedsstyrelsen.
Udvidet notat til statsrevisorerne om Arbejdsdirektoratets tilsyn med de tværfaglige a-kasser. / : Rigsrevisionen, 2004
Arbejdsdirektoratet er en enhed under Beskæftigelsesministeriet, der fører tilsyn med a-kassernes administration af reglerne om arbejdsløshedsforsikring. Der er oprettet en særlig tilsynsafdeling med 3 tilsynskontorer under direktoratet, som skal sikre, at a-kasserne administrerer arbejdsløshedsforsikringslovens regler korrekt samt afdække og forebygge misbrug af dagpengesystemet. Det er lovbestemt, at alle a-kasser skal revideres af en statsautoriseret revisor.
Kritik af Arbejdsdirektoratet:
Cavlingprisvinder blev forholdt oplysninger af Arbejdsdirektoratet, da han forsøgte at afsløre virkningen af den omstridte 300-timers-regel.. / : Rene Nielsen. DR. 9. jul. 2010
Da DRs journalist, Jesper Tynell, søgte om aktindsigt i Arbejdsdirektoratet - for at undersøge virkningen af reglen - blev han imidlertid forholdt vigtige dokumenter i forbindelse med en undersøgelse, der var bestilt hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI).
Ifølge Arbejdsdirektoratet skyldes dette, at papirerne var "interne" og dermed undtaget fra aktindsigt. Den forklaring afviser ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen som samtidig kalder det "meget kritisabelt", at Arbejdsdirektoratet - efter at behandlet journalistens anmodning om aktindsigt - slettede dokumenterne fra deres arkiv.
Journalisten har fået Cavlingprisen netop for sine afsløringer af, hvordan daværende beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) og hans ministerium brød loven, bestilte misvisende tal, slettede belastende dokumenter og vildledte Folketinget i forsøget på at bevise, at 300-timers-reglen virkelig fik flere i arbejde
Se også: Arbejde : Arbejdsløs ; Arbejdsløshedskassernes Samvirke ; Arbejdsministeriet ; beskæftigelsespolitik : Erhvervsvejledningsrådet ; Socialministeriet ; socialpolitik.
Se tillige;: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Mik-Meyer, N., Just Christensen, B., & Brehm Johansen, M. (2009). Sygedagpengemodtagere med diffuse lidelser: Undersøgelse udført for Arbejdsdirektoratet i perioden august 2008 til april 2009. Arbejdsmarkedsstyrelsen
Nærværende rapport er resultatet af et forskningsprojekt, udført for Arbejdsdirektoratet i perioden august 2008 til april 2009. Forskningsprojektet har som omdrejningspunkt at se på, hvordan kontakten tager sig ud mellem det sociale system, sundhedssystemet og det stadigt stigende antal borgere med diffuse lidelser, som er svære at udrede, hvorfor disse borgeres sygemeldinger typisk bliver langvarige.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page