anstalt

Tysk:1. Forberedelser og forholdsregler der går forud for iværksættelsen af noget.
2. Adjektiv til større virksomhed, eksempelvis Danske Boghandleres Kommissionsanstalt og Livsforsikringsanstalten.
3. Sociale institutioner, eksempelvis arbejdsanstalter så som: Arbejdsanstalten for erhvervs- og subsistensløse for Århus by og amt, Arbejdsanstalten for Døvstumme Piger, Arbejds- og tvangsarbejdsanstalten »Sundholm«, Arbejds- og Tvangsarbejdsanstalten ved Ålborg, Horsens Tvangsarbejdsanstalt, Ladegården, Kjøbenhavns Amts Syge- Daare og Tvangsarbejdsanstalt, Kjøbenhavns Amts Ting- og Arresthus samt Tvangsarbejdsanstalt, Maribo Amts Tvangsarbejdsanstalt, Odense Tvangsarbejdsanstalt, Pigehjemmet på Sprogø, Ringkjøbing Amts Tvangsarbejdsanstalt, Tvangsarbejdsanstalten i Næstved, tvangsarbejdsanstalten i Randers, Ø-anstalten Livø.
Desuden: Accouchementsanstalten (Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse), Epileptikeranstalten, Kellers af Staten autoriserede Abnormanstalter i København, opdragelsesanstalter, Psykopatanstalten i Herstedvester, Århus Sct. Johannes Sogn, Fødselsanstalten, Anstalter som sociale institutioner er omtalt i Betænkningerne 102 og 220.
Se også: Fattigdom ; socialpolitik ; Statens Åndssvageforsorg ; staf ; tvangsarbejde.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page