Akademirådet

Råd opretttet 1956 under: Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster i Kulturministeriet.
Opremset i Betænkning 483, 1969.
Bekendtgørelse om Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster.
Akademiets opgaver
§ 1. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster virker til kunstens fremme og som statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål.
Akademirådet
§ 2. Akademiets virksomhed udøves gennem Akademirådet
Bekendtgørelse om ændring i forretningernes fordeling mellem ministrene 2010.
§ 4. Ressortansvaret for alle support-, brugeradministrations-, drifts-, vedligeholdelses-, udviklings- og strategiske opgaver vedrørende administrativ it, alle drifts-, vedligeholdelses-, udviklings- og strategiske opgaver vedrørende it-infrastrukturen og IP-telefoni, alle opgaver vedrørende drift, vedligehold og brugeradministration af fag it-systemer, alle kontrakter og aftaler vedrørende administrativ it, it-infrastruktur, IP-telefoni samt drift og vedligehold af fag it og alle informationssikkerhedsopgaver vedrørende berørt administrativ it, it-infrastruktur, IP-telefoni, der vedrører Kulturministeriets departement, Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster – Akademiraadet, Det Kongelige Danske Kunstakademi – Billedkunstskolerne, Kunsthal Charlottenborg, Danish Crafts, Danmarks Kunstbibliotek, Den Hirschsprungske Samling, Kulturarvsstyrelsen, Kunststyrelsen, Ordrupgaard, Statens Værksteder for Kunst og Håndværk, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturministeriets Koncerncenter, overføres pr. 1. januar 2010 fra kulturministeren til finansministeren.
Bekendtgørelse om ændring i forretningernes fordeling mellem ministrene, 2009.
§ 1. Ressortansvaret for alle opgaver vedrørende lønadministration, herunder alle lønudbetalinger og korrektioner, opgaver forbundet med ferie og fravær, administrationen af løn- og uddannelsesrelaterede refusioner samt lønsupport, der vedrører Det Jyske Musikkonservatorium, Kunstakademiets Billedkunstskoler, Kunstakademiets Konservatorskole, Dansk Landbrugsmuseum, Dansk Jagt- og Skovbrugs-museum, Danmarks Kunstbibliotek, Danish Crafts, Statens Værksteder for Kunst og Håndværk, Kunsthal Charlottenborg, Ordrupgaard, Danmarks Designskole, Glas- og Keramikskolen Bronholm, Det Kongelige Akademi for de skønne kunster (Akademiraadet), Den Hirschsprungske Samling, Dansk Sprognævn, Kulturministeriets koncerncenter, Kunststyrelsen, Danmarks Blindebibliotek, Kulturministeriets departement, Styrelsen for Bibliotek og Medier, Det Danske Filminstitut og Kulturarvsstyrelsen, overføres pr. 1. maj 2009 fra kulturministeren til finansministeren.
Stk. 2. Ressortansvaret for alle opgaver vedrørende bogholderi og regnskab, herunder kreditor- og debitoradministration, udarbejdelse (ej godkendelse) af perioderegnskab, administration af kasse og likviditet, anlægsadministration, regnskabsmæssig registrering af tilskud i Navision Stat, vedligeholdelse af registreringsramme i regnskabssystemet, bogføring af rejseafregning samt udarbejdelse af standard ledelsesinformation til understøttelse af institutionernes styringsbehov, der vedrører Rytmisk Musikkonservatorium, Kunstakademiets Billedkunstskoler, Det Fynske Musik-konservatorium, Vestjysk Musikkonservatorium, Nordjysk Musikkonservatorium, Kunstakademiets Konservatorskole, Dansk Landbrugsmuseum, Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, Danmarks Kunst-bibliotek, Danish Crafts, Statens Værksteder for Kunst og Håndværk, Kunsthal Charlottenborg, Ordrupgaard, Danmarks Biblioteksskole, Det Kongelige Akademi for de skønne kunster (Akademiraadet), Den Hirschsprungske Samling, Dansk Sprognævn, Kulturministeriets koncerncenter, Kunststyrelsen, Kulturministeriets departement, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen, overføres pr. 1. maj 2009 fra kulturministeren til finansministeren.
Det Kongelige Akademi for De Skønne Kunster (indtil 1. april 1999: Akademiet for de Skønne Kunster) er ifølge Rigsarkivet, en af institutionerne i Det Kongelige Danske Kunstakademi, der fik sin første fundats i 1754. De øvrige institutioner er Kunstakademiets Arkitektskole, Kunstakademiets Billedkunstskoler, Kunstakademiets Konservatorskole og Kunstakademiets Bibliotek. Alle er nu selvstændige statsinstitutioner. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster virker til kunstens fremme og som statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål. Akademiets virksomhed udøves gennem Akademiraadet. Akademiet behandler henvendelser fra statslige myndigheder, og kan på eget initiativ indhente oplysninger fra og fremsætte erklæringer over for statslige myndigheder og institutioner samt over for offentligheden. Akademiet står også til rådighed for kommunale myndigheder. I henhold til Lov om Folkekirkens Kirkebygninger og Kirkegårde yder Akademiet Kirkeministeriet og stiftsøvrighederne sagkyndig bistand i forhold, der vedrører kirker og kirkegårde. Denne rådgivning sker gennem det af Akademiraadet nedsatte Udvalg for Kirkekunst, der også kan rådgive menighedsråd om planlagte udsmykninger i henhold til Kirkeministeriel Vejledning til menighedsrådene fra juli 1998. Iflg. Afskrivningsloven indhenter skattemyndighederne i tvivlstilfælde fra Akademiet en vurdering af om en kunstneriske udsmykning kan kvalificeres som kunst En del af Akademiets virke og rådgivning sker bl.a. gennem de mange personer, Akademiraadet udpeger til repræsentantskaber, bestyrelser m.v. uden for Akademiet. Ved en fundats af 1956 skilles Kunstakademiets skoler og selve sakedemiet ad, og Akademirådet konstitueres som uafhængigt og defineres samtidig som statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål. I 1968 fik Akademirådet selvstændig fundats.
Se også:
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page