antimilitarisme

Modstand mod militarisme. Militarisme forebygges, når elever ikke undervises militært og når militær og våbenindustri søges formindskes eller afskaffet.
Blandt antimilitaristiske foreninger og organisationer kan nævnes: American Union Against Militarism ; CRAM - Le Collectif Résistance À la Militarisation (CRAM) regroupe des membres de la Confédération Nationale du Travail (CNT), des groupes André ; Foreningen af anti­militaristiske præster ; Landsforeningen for konsekvente Antimilitarister, Lorulot et de Seine St Denis de la Libre Pensée (LP), Militær- og Nægterforeningen, Onkruit Anti-Militarisme, de l'Union des Anarchistes (UA), de l'Union Pacifiste de France (UPF) et de nombreux individus.
Blandt antimilitaristiske politiske partier kan nævnes: Folketingets Venstre, Det forenede Venstre, Jysk Folkeforening, Socialdemokratiska Ungdomsförbundet, Socialistisk Folkeparti, Venstrereformpartiet.
Eksempel på personer, hvis politik og holdninger var antimilitarisk er Erik Arup, Viggo Hørup, Emma Goldman, Rudolf Grossmann, Malthe Bruun Nyegaard, Martin Tranmæl, Mark Twain, Jeppe Aakjær.
Blandt antimilitaristiske tidsskrifter kan nævnes: Antimilitarismus Information.
Modstandere af militarisme er ikke nødvendigvis pacifister, eksempelvis medlemmer af Militærnægter­foreningen og SAM.
Artikel af Gruntvig i Danskeren 1848 om antimilitarisme: mod sessionsvæsnet, garnisionstjenesten, og kasernefængslet. Den unaturlige krigsstand i fredstid, middelalderens trolde alle til hobe drak ikke nær så meget menneskeblod.

Litteratur

Andreas, Joel: Addicted to War : Why the U.S. Can't Kick Militarism : An Illustrated exposé.
- London : AK Press, 2002. - 62 s. - ISBN 1-902593-57-X. [Tegneserie].
Det befästa fattighuset : Antimilitaristisk och socialistisk handbok / red. Z. Höglund ; Hannes Skjöld ; Fredr. Ström.
- Stockholm : Frams förlag, 1913. - 166 s.
Flood, David: Plikten att skjuta på fader och moder : Hur militären använts mot Sveriges arbetare.
- Stockholm : Frams förlag, 1911.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page