benåde

At vise sin nåde, velvilje.
Formindskelse eller fritagelse for straf for politiske eller kriminelle forbrydelser, amnesti.
Efter grundlovens § 24 kan kongen benåde for straf. Benådning sker ved kongelig resolution efter indstilling fra Justitsministeriet. I visse tilfælde er Justitsministeriet bemyndiget til at benåde, blandt andet hvis der er tale om at eftergive frihedsstraffe på indtil 40 dage

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page