belastning

Ved belastning af særlig efterretningsmæssig karakter forstås “ethvert tilhørsforhold til yderligtgående aktivistiske organisationer, sammenslutninger og lignende, som har tilkendegivet eller ved deres handlinger klart viser, at man har til hensigt at omstyrte det bestående samfundssystem eller skade det mest muligt“. Kilde: Direktiv for registrering, FE 18.1.1970. s. 16

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page