Belgien

Geografi ; natur ; demografi ; historie ; kultur ; politik ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi.
Geography; nature; demographics; history, culture, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Europæisk kongerige med grænser til Frankrig, Holland, Nederlandene, Luxembourg og Tyskland og med kystlinje til Nordsøen. Geografihistoriske fremstillinger: Tabula Peutingeriana
- http://www.euratlas.net/cartogra/peutinger/index.html
Natur: Rhinen. World Database on Protected Areas: Beskyttede områder og nationalparker. The Peace Palace Library: Bibliography on Water Resources and International Law. .
Demografi: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank: Migration and Remittances Factbook 2011.
Historie: Oldtiden. Palæontologi. Middelalderen.
Kolonier og protektorater
Hochschild, Adam: Kong Leopolds arv : En fortælling om grådighed, terror og heroisme i kolonitidens Afrika Lindhardt og Ringhof, 2002. - ISBN: 87-595-1548-1
Deltagelse i krige / Participation in wars / Participation à des guerres / La participación en las guerras / Beteiligung an Kriegen
The Underground Press in Belgium (1944)
http://www.archive.org/details/TheUndergroundPressInBelgium
Belgien har modtaget bistand via den amerikanske Mutual Defense Assistance Act / den gensidige forsvarsbistandslov under Den kolde krig.
Kultur: Compendium
- http://www.culturalpolicies.net/web/compendium.php og
- http://www.culturalpolicies.net/web/profiles-download.php?pcid=1010
Massemedier:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen. Bogvæsen:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Django Reinhardt
Film: Cinémathèque Royale de Belgique (Brussels)
- www.cinematek.be
Musik:
Musikhistorie ; Aktuelle og historiske musikorganisationer ; Pladeselskaber ; Komponister ; Musikgrupper - og solister ; Folkemusik ; Jazz ; Klassisk musik ; Opera ; Pop ; Rock ; Arkiver ; Litteratur
Music history; Current and historical music organizations; Record companies; Composers; Music groups - and soloists; Folk music; Jazz; Classical music; Opera; Pop; Rock; Archives; Literature
Musikundervisning og pædagogik / Music Education and Pedagogy:
Musikhistorie
Aktuelle og historiske musikorganisationer
Komponister
Django Reinhardt
Pladeselskaber:
Historiske pladeselskaber:
Tekst:
Aktuelle pladeselskaber:
Musikgrupper - og solister
Country & Western
Tekst:
Folkemusik, spillemandsmusik og -viser.
Musikeksempler
Jazz
Django Reinhardt 1910-1953, Jazz guitarist and composer.
- http://www.discogs.com/artist/253481-Django-Reinhardt
Django Reinhardt & The Quintette Of The Hot Club Of France
Klassisk musik
Opera
Pop
Rock
Teater:
Politik
Aktuelle og historiske politiske partier / Current and historical political parties
International organisering
Belgien var medlem af Folkeforbundet, Bruxelles-pagten - under den kolde krig og er medlem af Antarktis traktatsystemet / Antarctic Treaty System, Benelux, EU, Europarådet, FN, det internationale energiagentur, det internationale havundersøgelsesråd ICES, NATO, OSCE.
Regering:
Parlament
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Belgium.
Værnepligt: Nej. Ophørt 31. december 1992. WRI: Country report and updates: Belgium.
Der er amerikanske kernevåben i Belgien.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Fredsbevægelser:
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion
Sociale forhold:
Uddannelse
Universiteter
Fyret forsker skaber debat om universitets bånd til industrien: Den belgiske forsker Barbara Van Dyck blev fyret fra universitetet, fordi hun havde deltaget i en aktion mod genmodificerede planter. Fyringen har skabt debat om forskeres ytringsfrihed og universiteternes tætte samarbejde med industrien i Belgien. /: Lise Richter. Lagt på information.dk 12. juni 2012. Bragt i den trykte udgave 13. juni 2012 på side 13 i 1. sektion.
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
Bankvæsen. Belgien er fra 1948 medlem af Benelux-landenes toldunion: Benelux Economische Unie / Union Économique Benelux.
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer: Jernmalm, kul, olie.
Erhverv, handel og industri: Atomkraftværker.
Våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter / Weapon Factories, arms trade and -transport: Import af våben fra Danmark, Sverige. Justitsministeriets våbenudførselstilladelser i 2009. I: Udenrigsministeriet: Udførsel af våben og produkter med dobbelt anvendelse fra Danmark for 2009. 2010. - 100 s. . 2010. - 100 s.
Eksport af våben: Cuba 1960, Zambia.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page