Belgien

Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Belgien er et europæisk kongerige med grænser til Frankrig, Holland, Nederlandene, Luxembourg og Tyskland og med kystlinje til Nordsøen.
Geografihistoriske fremstillinger:
Tabula Peutingeriana
- http://www.euratlas.net/cartogra/peutinger/index.html
Belgisk demografi: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank: Migration and Remittances Factbook 2011.
Belgisk historie: Oldtiden / Antiquity. Palæontologi.
Belgien var en del af Romeriget / the Roman Empire, Det galliske imperium (Imperium Galliarum), 260-274. Frankerriget / Francia 481–843 og Det karolingiske imperium / the Carolingian Empire (800-924).
Middelalderen.
Kolonier og protektorater
Hochschild, Adam: Kong Leopolds arv : En fortælling om grådighed, terror og heroisme i kolonitidens Afrika Lindhardt og Ringhof, 2002. - ISBN: 87-595-1548-1
Belgien har modtaget bistand via den amerikanske Mutual Defense Assistance Act / den gensidige forsvarsbistandslov under Den kolde krig.
Kultur: Compendium
- http://www.culturalpolicies.net/web/compendium.php og
- http://www.culturalpolicies.net/web/profiles-download.php?pcid=1010
Massemedier og pressefrihed / Mass media and freedom of the press:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen. Bogvæsen:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art, herunder Art nouveau 1890-1910.
Django Reinhardt
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme:: Cinémathèque Royale de Belgique (Brussels)
- www.cinematek.be
Teater:
International organisering
Belgien var medlem af Folkeforbundet, Bruxelles-pagten - under den kolde krig og er medlem af Antarktis traktatsystemet / Antarctic Treaty System, Benelux, EU, Europarådet, FN, det internationale energiagentur, det internationale havundersøgelsesråd ICES, NATO, OSCE.
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Belgium.
Værnepligt: Nej. Ophørt 31. december 1992. WRI: Country report and updates: Belgium.
Der er amerikanske kernevåben i Belgien.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion
Sociale forhold:
Uddannelse
Universiteter
Fyret forsker skaber debat om universitets bånd til industrien: Den belgiske forsker Barbara Van Dyck blev fyret fra universitetet, fordi hun havde deltaget i en aktion mod genmodificerede planter. Fyringen har skabt debat om forskeres ytringsfrihed og universiteternes tætte samarbejde med industrien i Belgien. /: Lise Richter. Lagt på information.dk 12. juni 2012. Bragt i den trykte udgave 13. juni 2012 på side 13 i 1. sektion.
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
Bankvæsen. Belgien er fra 1948 medlem af Benelux-landenes toldunion: Benelux Economische Unie / Union Économique Benelux.
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer: Jernmalm, kul, olie.
Erhverv, handel og industri: Atomkraftværker.
Våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter: / Weapon Factories, arms trade and -transport / Les fabriques d'armes, le commerce des armes et de transport / Las fábricas de armas, tráfico de armas y -transporte / Waffenfabriken, Waffenhandel und Verkehr:
Import af våben fra Danmark, Schweiz, Sverige. Justitsministeriets våbenudførselstilladelser i 2009. I: Udenrigsministeriet: Udførsel af våben og produkter med dobbelt anvendelse fra Danmark for 2009. 2010. - 100 s. . 2010. - 100 s.
Eksport af våben: Cuba 1960, Zambia.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page