Belgien

Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Belgien er et europæisk kongerige med grænser til Frankrig, Holland, Nederlandene, Luxembourg og Tyskland og med kystlinje til Nordsøen.
Kultur: Compendium
- http://www.culturalpolicies.net/web/compendium.php og
- http://www.culturalpolicies.net/web/profiles-download.php?pcid=1010
Massemedier og pressefrihed / Mass media and freedom of the press:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen. Bogvæsen:
Royal Library of Belgium.
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art, herunder Art nouveau 1890-1910.
Django Reinhardt
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme: Cinémathèque Royale de Belgique (Brussels)
- www.cinematek.be
Teater:
International organisering
Belgien var medlem af Folkeforbundet, Bruxelles-pagten - under den kolde krig og er medlem af Antarktis traktatsystemet / Antarctic Treaty System, Benelux, EU, Europarådet, FN, det internationale energiagentur, det internationale havundersøgelsesråd ICES, NATO, OSCE.
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Belgium.
Værnepligt: Nej. Ophørt 31. december 1992. WRI: Country report and updates: Belgium.
Der er amerikanske kernevåben i Belgien.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion
Sociale forhold:
Uddannelse
Universiteter
Fyret forsker skaber debat om universitets bånd til industrien: Den belgiske forsker Barbara Van Dyck blev fyret fra universitetet, fordi hun havde deltaget i en aktion mod genmodificerede planter. Fyringen har skabt debat om forskeres ytringsfrihed og universiteternes tætte samarbejde med industrien i Belgien. /: Lise Richter. Lagt på information.dk 12. juni 2012. Bragt i den trykte udgave 13. juni 2012 på side 13 i 1. sektion.
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
Bankvæsen. Belgien er fra 1948 medlem af Benelux-landenes toldunion: Benelux Economische Unie / Union Économique Benelux.
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer: Arsen, Jernmalm, kul,, olie, selen.
Erhverv, handel og industri: Atomkraftværker.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page