Udateret plakat fra Norsk Kampanjen mot Atomvåpen. I Holger Terps privatarkiv.

beskyttelsesrum

Rum, der er specielt konstrueret og indrettet således, at de kan modstå voldsomme ydre fysiske påvirkninger. I Danmark er der tre former for beskyttelsesrum: offentlige beskyttelsesrum, forberedte beskyttelsesrum og udpegede beskyttelsesrum eller nødbeskyttelsesrum. I 1982 var der 3.4 mio. beskyttelsesrum i Danmark. Beskyttelsesrum hører under Forsvarsministeriet.
Se også: Anden verdenskrig ; Beredskabsstyrelsen ; beskyttelsesrumsberedskab ; beskyttelsesrumsloven ; bomber ; betondækningsgrav / bunker ; brandbombe ; brandsikkerhed ; bygningsmæssige civilforsvarsforanstaltninger ; civilforsvar ; dækningsgrav ; Gaskommissionen af 1933 ; Hiroshima ; Indenrigsministeriet ; Indenrigsministeriets Luftværnsudvalg af 1946 ; kommunal beskyttelsesrumspulje ; luftangreb ; luftkrig ; Nagasaki ; sikringsrum ; tilflugtsrum.

Litteratur

Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum.
Lov nr. 1055 af 23. december 1992 om beskyttelsesrum med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 1095 af 21. december 1994 og § 1 i lov nr. 294 af 30. april 2003.
Duck and Cover with "Bert the Turtle" : Trinity Atomic Web Site
http://www.cddc.vt.edu/host/atomic/civildef/duckncvr.html
Castle Films, 1952.
http://palimpsest.stanford.edu/byform/mailing-lists/amia-l/2005/04/msg00240.html
Handbook For Fallout Shelter Management (December 1966). - 91 s.
- [Washington] 1966 [i.e. 1967]. United States.; Office of Civil Defense.
- http://archive.org/details/HandbookForFalloutShelterManagement
Indenrigsministeriets Luftværnsudvalg: Betænkning vedrørende bygningsmæssige civilforsvarsforanstaltninger.
- København : 1949. - 111 s.
Rapport om beskyttelsesrumsberedskabet - herunder udviklingen på sikringsrumsområdet.
Beredskabsstyrelsen, august 2002.
Tyskernes Bidrag til danske Beskyttelsesrum. I: Vejen frem - April 1944:2


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page