Blekingegadebande-kommissionen

Kommissionen Kommissionen til undersøgelse af centralemyndigheders rolle i Blekingegade-sagen, 2010-2014 har ifølge dens kommissorium 'til opgave at undersøge og redegøre for, om Justitsministeriet, Politiets Efterretningstjeneste (PET) eller andre relevante centrale myndigheder modvirkede det almindelige politis og anklagemyndighedens opklaring og strafforfølgning af de strafbare forhold, som blandt andet i den offentlige debat er blevet forbundet med den gruppe af personer, der blev kendt som Blekingegadebanden. Hvis kommissionens undersøgelse viser, at det var tilfældet, skal kommissionen undersøge og redegøre om baggrunden herfor.
I det omfang, kommissionens undersøgelse viser, at centrale myndigheder bistod det almindelige politi og anklagemyndigheden med at opklare mv. strafbare forhold begået af Blekingegadebanden, skal kommissionen desuden undersøge og redegøre for, hvilken betydning denne bistand må antages at have haft for vedkommende politikreds' efterforskning og den eventuelle strafforfølgning af det pågældende forhold.
Kommissionen blev nedsat af justitsministeren den 15. september 2010 og begyndte sit arbejde den 1. oktober 2010.'
- http://blekingegadekommissionen.dk/
Her er hele kommissionens beretning:
- http://justitsministeriet.dk/nyt-og-presse/pressemeddelelser/2014/blekingegade-kommissionen-har-afgivet-sin-beretning

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page