borgerdyd / Civic Virtue

Borgerlige ideologi med udspring i middelalderen om egne og underklassens, specielt bøndernes pligter så som fædrelandskærlighed, patriotisme og værnepligt.
Se også: Militarisme.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page