Butikstidsankenævnet

Historisk ankenævn oprettet i 1976 under: Handelsministeriet.
Forsat fra: Lukkelovsankenævnet.
Fra 1988 hørte sager vedr. nævnet under: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
Nedlagt 1995.
Forslag til Lov om butikstid m.v., 1995.
§ 7. Stk. 2. Tilladelser omhandlet i stk. 1 kan indtil 1. oktober 1995 indbringes for Butikstidsankenævnet.
Efter behandling af disse klager nedlægges Butikstidsankenævnet.
Se også: Butik.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page