brænde

Alt, hvad der bruges som opvarmningsmiddel, eksempelvis brændselsolie.
biobrændstof
Bekendtgørelse af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport, 2011. § 2. I denne lov forstås ved følgende:
1) Biobrændstof: Flydende eller gasformigt brændstof til brug for transportsektoren fremstillet på grundlag af biomasse.
2) Biomasse: Den bionedbrydelige del af produkter, affald og restprodukter af biologisk oprindelse fra landbrug, herunder vegetabilske og animalske stoffer, skovbrug og tilknyttede industrier, herunder fiskeri og akvakultur, samt den bionedbrydelige del af industriaffald og kommunalt affald.
3) Brændstof: Benzin, dieselolie, gas eller biobrændstof til transportsektoren.
4) Drivhusgasser: CO2, CH4 og N2O.
Se også: Forurening.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page