Brandes, Georg

F. 1842 D. 19/02/1927
Dansk forfatter, litteraturkritiker og pacifist. Georg Brandes var bror til Edvard Brandes. Ophold i Paris under den fransk-tyske krig 1870. Forelæsninger om Hovedstrømninger i det nittende Aarhundredes Litteratur 1871. Udsender en international appel i 1916 til de krigsførende lande om at stoppe myrderierne og begynde fredsforhandlinger. Medlem af Clarté 1920-1923. Selvbiografi i Det ny Aarundrede 1904-1905.

Litteratur

Brandes, Georg: Udvalgte værker, bd. 9 : Politiske artikler og taler / red. Svend Møller Kristesen, 1987.
- ISBN 87-7445-281-9
Brandes, Georg: Berlin som tysk Rigshovedstad: Erindringer fra et femaarigt Ophold (1885).
http://www.archive.org/details/berlinsomtyskri00brangoog
Brandes, Georg: Die Hauptströmungen der Litteratur des neunzehnten Jahrhunderts : Vorlesungen gehalten an der Kopenhagener Universität von G. Brandes ; uebersetzt und eingeleitet von Adolf Strodtmann (1897)
http://www.archive.org/details/diehauptstrmun01branuoft
Brandes, Georg: Die Hauptströmungen der Litteratur des neunzehnten Jahrhunderts : Vorlesungen gehalten an der Kopenhagener Universität von G. Brandes ; uebersetzt und eingeleitet von Adolf Strodtmann (1897) Vol. 2.
http://www.archive.org/details/diehauptstrmun02branuoft
Brandes, Georg: Det moderne gjennembruds mænd.
Gyldendal, 1883.
http://www.archive.org/details/detmodernegjenn00brangoog
Hvidt, Kristian: Da Georg Brandes kom til at vælte en kulturminister : Scener fra folketingets finansudvalg 1879. I: Spor - arkiver og historie : Afhandlinger tilegnet Nils Petersen på 65-årsdagen den 23. august 1987 s. 81-92.
Det kongelige Bibliotek: Georg Brandes'skrivebord'.
Knudsen, Jørgen: Georg Brandes : Uovervindelige taber 1914-27. Gyldendal, 2004. - 728 s.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page