Brorsen, Søren

F. 1875 D. 1961
Politiker Venstre. Medlem af Folketinget fra 1907. Medlem af Statens Jordlovsudvalg (udstykning, statshusmandsbrug) i 17 år før 2. verdenskrig.
Forsvarsminister 1922-1924, 1928-1929 og 1940-1943. Støttede rekrutteringen til det tyske terrorkorps, Frikorps Danmark i 1941. Modtander af sabotagen frem til august 1943. Krigsministeriets Cirkulæreskrivelse om Indtræden i Formationer under den tyske Hær og i den finske Hær 1943. Cirkulæret gav øgede privilegier til befalingsmænd, der trådte i tysk krigstjenste.
Arkiv: Rigsarkivet.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page