Dialog, 1959:6

Civilforsvarsvurderingsnævnet

Historisk ankenævn, kaldet Vurderingsnævnet i henhold til civilforsvarsloven, oprettet i 1949 under: Indenrigsministeriet.
Nedlagt 1981.
Borgerne havde iht. civilforsvarslovgivningen pligt til at stille ejendom til rådighed for Civilforsvaret mod fuld erstatning, jf. lov 152 af 1.4.1949 om Civilforsvaret §34 stk. 5 og lovbek. 468 af 20.9.1976 §35 stk. 5. Ved uoverensstemmelse fastsatte en vurderingskommission erstatningens størrelse. Vurderingskommissionens afgørelser kunne indbringes for Civilforsvarsvurderingsnævnet, hvis kendelser var endelige.
Omtalt i Betænkning 736 og i Bent Christensens doktorafhandling Nævn og råd, 1958.
Se også:
Se også: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page