Dialog, 1959:6.

Civilforsvaret/Beredskabskorpset ; CF

Oprettet 1938. Fra Danmarks medlemskab af NATO i 1949 del af totalforsvaret og omfatter det statslige og kommunale civilforsvar og Civilforsvarskorpset.
Civilforsvaret/Beredskabsstyrelsen anvender værnepligtige menige.
Under den kolde krig var der stor debat om civilforsvarets rolle under en atomkrig mellem supermagterne.
Debatten herom genopblusser under den anden kolde krig.
I 1985 nedsættes Civilforsvarsstyrelsens arbejdsgruppe om lægemiddelberedskab.
I 1993 skiftede CF navn til Beredskabskorpset og Redningsberedskabet som administrativt hører under Indenrigsministeriets Beredskabs­styrelse. Beredskabsstyrelsen administrerer bl.a. beskyttelsesrum.
Se også: Civilforsvarsrådet ; Civilforsvarsvurderingsnævnet ; Foreningen af civilforsvarsledere i Danmark.

Litteratur om civilforsvar og det civile beredskab

Årsrapporter og beretninger er kun antydet.

40 års civilforsvar 1938-1978 / .
- København : Civilforsvarsstyrelsen ; Indenrigsministeriet, 1978. - 140 s. : ill.

Beretning om arbejdet inden for Civilforsvaret 1979 og 1980 / .
- København : Civilforsvarsstyrelsen ; Indenrigsministeriet, 1981. - 62 s. ; 30 cm.

Beretning 1982 : 1 Civilforsvaret / .
- København : Civilforsvarsstyrelsen ; Indenrigsministeriet, 1983. - 44 s. ; 30 cm.

Beretning 1983 : Det civile beredskab / .
- København : Civilforsvarsstyrelsen ; Indenrigsministeriet, 1983. - 29 s. ; 30 cm.

Beretning om sygehus- og medicinalberedskabet / .
- København : De af Folketinget valgte Statsrevisorer, 1982. - 14 s. ; 1980 ; 28)

Betænkning om civilforsvar og brandvæsen m. v. / : Udvalget vedrørende civilforsvar og brandvæsen m.v..
Afgivet af det af indenrigsministeriet den 29. september 1977 nedsatte udvalg. ; Betænkning nr. 860. - København 1979. - 112 s.

Breinstrup, Thomas: Kamp om dansk beredskabsnet. I: Berlingske Tidende, 08/16/2006.

Campell, Duncan:
War Plan UK : The secret truth about Britain's "Civil Defence" / Duncan Campell.
- London : Paladin ; Granada, 1983. - 445 s. : ill. - ISBN 0-586-08479-7

Det civile beredskab i kommuner og amtskommuner / .
- København : Indenrigsministeriets arbejdsgruppe om civilt beredskab i kommuner og amtskommuner ; Indenrigsministeriet, 1984. - 43 s. ; 30 cm.

Civilforsvarsstyrelsens arbejdsgruppe om lægemiddelberedskab: lægemiddelberedskab (Krigsforsyningsberedskab). - København : Civilforsvarsstyrelsen ; Indenrigsministeriet, 1985. - 65 s.

Civilforsvarsstyrelsens årsberetning 1981 : I. Civilforsvaret / .
- København : Civilforsvarsstyrelsen ; Indenrigsministeriet, 1982. - 36 s. ; 30 cm.

Civilforsvarsstyrelsens årsberetning 1981 : II. Det civile beredskab / .
- København : Civilforsvarsstyrelsen ; Indenrigsministeriet, 1982. - 18 s. ; 30 cm.

Crossley, George: British Civil Defence and Nuclear War : A Critical Assessment with reference to Ecconomic Consequences. - Bradford :School of Peace Studies, University of Bradford, 1983. - 87 s.

Dahlberg, A: Luftkrig over Hjemlandet : Befolkningens beskyttelse mod Luftangreb.
- København : H. Hagerup, 1939. - 167 s..

Ervø, Jens [ed]:
Giftgas over Byen : Civilbefolkningens beskyttelse under den næste Krig : Sagkyndige Udtalelser om et Samfundsspørgsmaal, som ethvert Menneske uden Hensyn til partipolitiske Anskuelser i egen Interesse bør sætte sig grundigt ind i / [ed] Jens Ervø. - København : Nyt nordisk Forlag Arnold Busk, 1933. - 262 s. : 47 ill.

Hermann, Aage:
Giftgas over København / Aage Hermann. - København : J. Athursens Forlag, 1933. - 95 s.

Hvis krigen kommer / . - København : Statsministeriet, 1962. - 34 s. : ill.

Indenrigsministeriets Luftværnsudvalg: Betænkning vedrørende Civilforsvarets Organisation. 1948

Jærger, Jens Jørgen:
Atomkrig i Danmark / Jens Jørgen Jærger.
- København : Københavns Bogforlag, 1981. - 247 s. : ill. - ISBN 87-87898-07-1

Kommunernes styrelse under krigsforhold : Redegørelse fra en arbejdsgruppe nedsat af indenrigsministeriet den 7 november 1980 / Arbejdsgruppe 1 vedr. kommunernes civile beredskab.
- København : Indenrigsministeriet, 1984. - 69 s.

Chivian, Eric [ed]:
Last Aid : The Medical Dimentions of Nuclear War / [ed] Eric Chivian ; [ed] Susanne Chivian ; [ed] Robert Jay Lifton ; [ed] John E. Mack. - San Francisco : W. H. Freeman and Company, 1982. - 338 s. : ill. - ISBN 0-7167-1435-3

Love og bestemmelser om civilforsvaret : sagsregister : kronologisk register / .
- København : Civilforsvarsstyrelsen ; Indenrigsministeriet, 1980. - 80 s.

Love og bestemmelser om civilforsvaret 1963-72 / .
- København : Civilforsvarsstyrelsen ; Indenrigsministeriet, 1973. - 397 s.

Love og bestemmelser om civilforsvaret 1973-79 / .
- København : Civilforsvarsstyrelsen ; Indenrigsministeriet, 1973. - 343 s.

Lægemiddelberedskabet (Krigsforsyningsberedskabet) :
Delrapport / . - København : Indenrigsministeriet ; Civilforsvarsstyrelsens arbejdsgruppe om lægemiddelberedskabet, 1985. - 64 s. ; 30 cm.

Memorandum om civilforsvaret i 80'erne
- København : Civilforsvarsstyrelsen ; Indenrigsministeriet, 1980. - 180 s. ; 30 cm.

Petersen, Henrik G.:
Totalforsvaret og det civile beredskab / Henrik G. Petersen ; Niels Jacobsen. Militært Tidsskrift, vol. 126. 1997. nr. 3 s. 215-239.

Piel, Gerald:
Kun din skygge bliver tilbage / Gerald Piel.
- København : Kampagnen mod Atomvåben, 1961. - 20 s.
Note: Forfatteren er redaktør af Scienticific American. Pjecen er sakset fra en artikel: The illusion of civil defence fra New Statesman 8.12.1961.

Pille, Axel:
Luftværn / Axel Pille. - [Daugaard] : Nye Veje, 1935. - 16 s.

Rådgivning om virkningerne af kernevåben og kemiske kampstoffer : Rapport afgivet af arbejdsgruppe nedssat under civilforsvarsstyrelsen i henhold til skrivelse af 20. maj 1983 / . - København : Indenrigsministeriet ; Civilforsvarsstyrelsen, 1983. - 147 s. ; 30 cm.

Scheer, Robert:
With enough Shovels : Reagan, Bush and Nuclear War / Robert Scheer.
- London : Secker & Warburg, 1982. - 285 s. - ISBN 0-436-44355-4

Sivilforsvaret : En kritisk vurdering.
- Oslo : Folkereisning mot Krig, 1987. - 99 s.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page