Civilforsvarskorpset

Statens motoriserede hjælpekorps som havde til opgave i krigstid at yde bistand inden for områder, der er ramt af krigsskader.
I fredstid ydede korpset endvidere bistand til brandvæsen og andre myndigheder. Opløst i 1992.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page