The Convention on Certain Conventional Weapons (CCCW)

Konventionen om visse konventionelle våben. USAs anvendelse af fragmentationsvåben under Vietnamkrigen var baggrunden for CCCW-forhandlingerne, som fandt sted fra 1978 til 1980. CCCW består af fire protokoller som begrænser eller forbyder anvendelsen af forskellige konventionelle våben:

CCCW har tre oprindelige protokoller, en forbedret protokol, og en tillægsprotokol:

De tre oprindelige protokoller trådte i kraft den 2. december 1983. Efterfølgende forhandlet på en regeringskonference i 1995. Protokol IV trådte i kraft den 30. juli 1998. Forbedret Protokol II blev vedtaget ved en regeringskonference i 1996 og trådte i kraft den 3. december 1998. Den forbedrede protokol indeholder mange bemærkelsesværdige fremskridt så som udvidelse af restriktioner for brug af landminer i borgerkrige, etablering af pålidelige standarder for fjernt fremførte miner, og forbud mod anvendelse af ikke-dedekterbare anti-personel landminer (APL). Der er ingen verifikationsmekanismer i forbedret Protokol II. Forhandlinger om forbedret Protokol II mislykkedes i at skabe et totalt forbud mod diskriminerende APL- anvendele. Dette førte til dannelsen af bevægelsen som skabte Ottawa Konvention og en mineforbudstraktat. Den forbedrede Protokol II, Protokol III, og Protokol IV blev sendt til det amerikanske Senat til vedtagelse i januar 1997. Det er usikkert om eller hvornår USA vil ratificere disse protokoller.

Se den forbedrede Protokol II på Internettet.

Efter tre års forhandlinger enes 51 stater om en forbedret Protokol II om miner, kropsfælder, og andre genstande i maj 1996. Den forbedrede Protokol II styrkede reglerne for anvendelse af APL, men nåede ikke frem til et totalt forbud. Der er ingen verifikationsmekanismer i den forbedrede Protokol II.

Se: CCWCs tekst på Internettet.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page