diskriminere; diskrimination

Latin: Adskille. Gøre forskel på; skelne.
Se også: Apartheid ; Ligestillingsrådet.

Litteratur

Leder: Stop kirkens diskrimination, Mette Bock! I: Information, 2. december 2016.
Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race m.v., 1987.
- https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=59249&exp=1

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page