Dansk Folkeparti

Historisk dansk politisk  parti oprettet under besættelsen i 1941 ved en fussion af flere små nazistiske partier: Dansk socialistisk parti, Det nationale Genrejsningsparti og Nationalt Samvirke samt Fagstatsbevægelsen
Se også: Arbejderfællesskabet ; Danmark for Folket ; Dansk Forening til Fremmede Elementers Begrænsning ; Dansk antijødisk Liga ; Dansk Anti-Kommunisme ; Dansk Folkefællesskab ; Dansk Folkerejsning ; Dansk Folke-Værn ; Dansk National Samling ; Dansk National-Socialistisk Parti ; Dansk Samlings- og Koporationsparti ; Det danske Arbejder- og Bondeparti ; Den danske Forening ; Den danske Front ; Enhedspartiet; Dansk Enhedsparti ; Dansk Socialistisk Parti ; Fagstat-Klubben ; Foreningen Dannebrog ; Det jyske Frikorps ; Landbrugernes Sammenslutning ; National Socialistisk Arbejder Parti ; National Ungdom ; Den nationale Aktion ; Den nationale Blok ; Den nationale Liga ; Den nationale Fagstat ; Nationalt Arbejderparti ; Nordisk Kulturfront ; Det nye Danmark ; Stelsig-Bevægelsen ; Teknisk Opbygningstjeneste ; udansk.

Litteratur

Djursaa, Malene: DNSAP : Danske nazister 1930-45, bd. 2 s. 186.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page