Dansk Ungdoms Fællesråd

Oprettet omkring maj 1937 efter Ungdommens Verdensfredskongres i Genève i september 1936. Fællesrådet skal: 'give ungdommen fra alle lande lejlighed til at udveksle tanker om internationale forhold og til at nå til enighed om en plan for et samarbejde i fredens tjeneste'. Blandt tilknyttede organisationer kan nævnes: Akademisk Forening for Udenrigspolitik, Aldrig mere Krig, Dansk Studerende Ungdoms Afholdsforening, Kommunistisk Ungdom, Radikal Ungdoms Københavnsafdeling, Retsforbundets Ungdom og Århus Studenterråd.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page