diplom

Græsk: Brev, der er foldet en gang, eksempelvis middelalderens aktstykker af retsligt indhold som gavebreve og skøder.
Også dokument, hvorved der gives en rettighed, et privilegium, en udmærkelse.
Diplomatik er den historiske hjælpevidenskab, der handler om kritisk prøvning, læsning og fortolkning af historiske diplomer. Den involverer blandt andet palæografi, historisk kronologi og sigillografi.
Et diplomatarium er en skreven eller trykt samling af ældre historiske aktstykkerm hovedsageligt diplomer, retsgyldige dokumenter.
Sigil, segl: Som ved andre af Datidens Diplomer ere kun de, der have hængt deres Sigiller under Akten ... at betragte som Deltagere.
Se også: Jura.

Litteratur

Under vor Haand og Segl. / : Franz Blatt. Udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab; Munksgaard, 1943.
Indhold: Kongebreve og Pavebreve ; Rigslove og Stadsretter ; Bispebreve, verdslige Institutioners og Privatpersoners Breve.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page