dommer

Jurisk øvrighedsperson som i en domstol fælder dom i en retssag.
I nogle stater og regimer udnævens dommere politisk.
Danske dommere er organiseret fagligt i Den danske Dommerforening.
Se også: Bibeskæftigelsesnævnet ; Birkedommer ; byretsdommer ; censor ; dommered ; dommerfuldmægtig ; dommerkendelse ; dommerkorn ; domsmænd ; Dommerudnævnelsesrådet ; fredsdommer ; herredsfoed ; højesteretsdommer ; jura ; jury ; juristeri ; kadi ; landsdommer ; mufti ; notar ; opmand ; underretsdommer.

Litteratur

Candidati og examinati juris 1736-1936 : candidati politices 1852-1936 : candidati actuarii 1922-1936. / : A. Falk-Jensen og H. Hjort-Nielsen . - København : I kommission hos Gad, 1957. - 445 s. [Online].
Dommer og administrator : herredsfogden 1790-1868. / : Birgit Løgstrup.
Rigsarkivet ; Gad, 1982.; Administrationshistoriske studier V)
En herredsfoged var indtil 1919 navn på den embedsmand, der var dommer og øvrighed (politimester) m.m. i et herred.
Liste over nævn, råd og lignende med dommerdeltagelse, oftest i form af formandskab.
Domstolsudvalgets Betænkning 1319 1996 s. 345-347.
Sø- og Handelsretten 150 år. / : Eigil Lego Andersn et al . Karnov Group, 2011


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page