diagnose

Græsk: Den lægefaglige undersøgelse af og vurdering af en sygdoms art.
Uroskopi kendes fra oldtiden og fremefter.
En syg kan godt få udredt flere diagnoser.
Sygdommes diagnoser blev frem til 1700 tallet udlagt fra religiøse årsager, senere ud fra naturvidenskabelige principper.
Diagnoser beskrives i diagnosekoder.
ICD-10 er et system til klassifikation af sygdomme og andre helbredsrelaterede lidelser udformet af WHO.
ICD er forkortelse for International Classification of Diseases.
- http://www.who.int/classifications/icd/icdonlineversions/en/
Se også: Statens Serum Institut.

Litteratur

Klinisk Ordbog. / : Redigeret af Knud Secher, 1937 med senere udgaver.
Ordbogen er en oversigt over sygdomme og diagnoser med oversættelse fra latin til dansk.
- https://www.kbharkiv.dk/wiki/D%C3%B8ds%C3%A5rsager
Skuddet i dansk Sygdomstro : Med et Tillæg om den ætiologiske Diagnose.
/ : C. C. Matthiessen . Udg. af Lissa Børthy. Akademisk Forlag, 1967.
; Danmarks Folkeminder, 77)
Urininspektionens historie fra uroskopi til urinanalyse. / : Jan Kampmann1 & Ann-Kathrine Schou Teglgård.
I: Ugeskrift for læger, 2017-12-11

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page