diagnose

Græsk: Den lægefaglige undersøgelse af og vurdering af en sygdoms art.
Uroskopi kendes fra oldtiden og fremefter.
En syg kan godt få udredt flere diagnoser.
Sygdommes diagnoser blev frem til 1700 tallet udlagt fra religiøse årsager, senere ud fra naturvidenskabelige principper.
Diagnoser beskrives i diagnosekoder.
ICD-10 er et system til klassifikation af sygdomme og andre helbredsrelaterede lidelser udformet af WHO.
ICD er forkortelse for International Classification of Diseases.
- http://www.who.int/classifications/icd/icdonlineversions/en/
Se også: Statens Serum Institut.

Litteratur

Klinisk Ordbog. / : Redigeret af Knud Secher, 1937 med senere udgaver.
Ordbogen er en oversigt over sygdomme og diagnoser med oversættelse fra latin til dansk.
- https://www.kbharkiv.dk/wiki/D%C3%B8ds%C3%A5rsager
Redegørelse om biobanker : Forslag til retlig regulering af biobanker inden for sundhedsområdet : Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 2002. ; Betænkning 1414)
Biobanker er samlinger af menneskeligt biologisk materiale, hvor oplysninger, der er bundet i det biologiske materiale, kan henføres til enkeltpersoner. Hovedparten af biobankerne findes inden for sundhedsvæsenet og sundhedsvidenskaben.
Afdækningen af sammenhængen mellem gener og sygdom åbner store perspektiver for sygdomsbehandling (herunder diagnostik) og for forebyggelse af sygdom. Men til dette perspektiv knytter sig også muligheden for at få særdeles følsomme oplysninger om det enkelte menneske.
Skuddet i dansk Sygdomstro : Med et Tillæg om den ætiologiske Diagnose.
/ : C. C. Matthiessen . Udg. af Lissa Børthy. Akademisk Forlag, 1967.
; Danmarks Folkeminder, 77)
Urininspektionens historie fra uroskopi til urinanalyse. / : Jan Kampmann1 & Ann-Kathrine Schou Teglgård.
I: Ugeskrift for læger, 2017-12-11

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page