Den demokratiske republik Congo

Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Tropisk afrikansk   republik med grænser til Angola, Burundi, Den Centralafrikanske Republik, Congo, Rwanda, Sudan, Tanzania, Uganda, og Zambia og med kystlinje til Atlanterhavet.
Natur: Den demokratiske republik Congo har stor biologisk mangfoldighed / mega-diversity.
Demografi:
The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank: Migration and Remittances Factbook 2011.
: Europæisk slavehandel
Historie: Oldtiden / Antiquity. Astronomi kulturarv og arkæoastronomi. Helleristninger / petroglyph. Kongeriget Kongo 1390-1914. Kuba kongeriget, Bakuba, eller Bushongo kongeriget 1625-1900. Luba kongeriget eller Luba imperiet 1585-1889. Lunda kongeriget eller Lunda imperiet c. 1665-1887. DR Congo var koloniseret af Belgien som Fristaten Congo 1885-1908 og Belgisk Congo 1908-1960. Zaire. Stephen R. Weissman: Why is US withholding old documents on covert ops in Congo, Iran? In: Christian Science Monitor, March 25, 2011.
Hochschild, Adam: Kong Leopolds arv : En fortælling om grådighed, terror og heroisme i kolonitidens Afrika Lindhardt og Ringhof, 2002. - ISBN: 87-595-1548-1
Office de l'information et des relations publiques pour le Congo belge et le Ruanda-Urund: Belgian Congo Vol. I-II 1959-1960, herunder Prehistoric Congo og Explorations from the time Stanley descended the Congo Rive to the year 1894.
- http://www.archive.org/details/BelgianCongoVol.1
og http://www.archive.org/details/BelgianCongoVolumeIi
Morel, Edmund Dene: The future of the Congo; an analysis and criticism of the Belgian government's proposals for a reform of the condition of affairs in the Congo, submitted to His Majesty's government on behalf of the Congo reform association. (With appendices) . Kongo reform association, 1909. - 106 s. http://www.archive.org/details/cu31924028655011
Cocks, Frederick Seymour: E. D. Morel, the man and his work. - London: G. Allen & Unwin, 1920. - 300 s.
- http://www.archive.org/details/edmorelmanhiswor00cockiala
The public presentation to Mr. E. D. Morel : among those associated with the effort for reform of conditions of the Congo ... (1911?]).
- http://www.archive.org/details/publicpresentati00cromiala
Morel, Edmund Dene: King Leopold's Rule in Africa (1905).
- http://www.archive.org/details/kingleopoldsrul00moregoog
Morel, Edmund Dene: The British case in French Congo; the story of a great injustice, its causes and its lessons (1903). http://www.archive.org/details/britishcaseinfr00moregoog
Morel, Edmund Dene: The Congo Slave State: A Protest Against the New African Slavery; and an ... (1903). http://www.archive.org/details/congoslavestate00moregoog
Morel, Edmund Dene: Affairs of West Africa (1902).
http://www.archive.org/details/affairswestafri00moregoog
Kultur:
Massemedier og pressefrihed / Mass media and freedom of the press:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme::
Filmhistorie:
Filmcensur:
Undervisning i film:
Producentselskaber:
Filmografier:
Tekst:
Teater:
Politik: Demokratisk parlamentarisme
U.S. policies toward Liberia, Togo, and Zaire : hearing before the Subcommittee on African Affairs of the Committee on Foreign Relations, United States Senate, One Hundred Third Congress, first session, June 9, 1993 (1994). - 72 s.
- http://archive.org/details/uspoliciestoward00unit
Forfatning, grundlov / constitution / Verfassung:
Præsidenter:
Regeringer / Governments:
Lovgivende forsamling, parlament:
Valg / Elections:
Præsidentsvalg:
Tekst:
Parlamentsvalg:
Tekst:
Aktuelle og historiske politiske partier / Current and historical political parties / Actuelles et historiques des partis politiques / Los partidos políticos actuales e históricos / Aktuelle und historische politische Parteien
International organisering
Den demokratiske republik Congo var medlem af Union Africaine et Malgache / Den afrikanske og madagaskiske Union 1961-1973 og er medlem af FN, Sydatlantens freds- og samarbejdszone / South Atlantic Peace and Cooperation Zone.
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Republic of the Congo.
Værnepligt: WRI: Country report and updates: Democratic Republic of the Congo.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Fredsbevægelser: / Peace movements / les mouvements pacifistes / movimientos por la paz / Friedensbewegungen
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion
Sociale forhold: UN General Assembly, Sixty-sixth session: Children and armed conflict: Report of the Secretary-General. 2012. - 51 s.
Uddannelse
Universiteter
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
'Gribbefond' [vulture funds] kræver 100 millioner dollar fra DR Congo : Fattige lande hjemsøs af investorer, som køber deres gæld billigt og sagsøger dem for det oprindelige beløb plus omkostninger - nu må der skrides ind over for den retspraksis, som typisk foregår i skatteparadiser som kanaløen Jersey, kræver internationale ngo'er / Greg Palast, Maggie O'Kane, Chavala Madlena. Lagt på information.dk 16. november 2011 kl. 19:20. Bragt i den trykte udgave 17. november 2011 på side 13 i 1. sektion.
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer: Guld, kopper, kobolt, niobium, olie, radium, tin, uran.
USA anvendte Shinkolobwe minens uran ressourcer til at forsyne Manhattan projektet med råmaterialer til at konstruere atombomben under Anden Verdenskrig. Edgar Sengier, daværende direktør for Union Minière du Haut Katanga havde oplagret 1.200 tons uranmalm i et pakhus på Staten Island, New York. Dette malm og en ekstra 3.000 tons malm som opbevares over jorden ved minen blev købt af oberst Ken Nichols til brug i projektet. Minen var blevet lukket i 1939 og var oversvømmet. Den amerikanske hær har sendt et hold fra sit Corps of Engineers til at genoprette minen, udvide flyvepladser i Leopoldville og Lubumbashi (formelt Elizabethville), og bygge en havn i Matadi på Congo-floden. Mellem 1942 og 1944 blev omkring 30.000 tons uranmalm solgt til den amerikanske hær.
An elemental force: Uranium production in Africa, and what it means to be nuclear.
/ Gabrielle Hecht. Bulletin of the Atomic Scientist, March/April 2012; 68 (2).
'Uranium from Africa was, and remains, a major source of fuel for atomic weapons and power plants throughout the world. Uranium for the Hiroshima bomb, for example, came from the Belgian Congo. During any given year of the Cold War, between 20 percent and 50 percent of the Western world’s uranium came from African places: Congo, Niger, South Africa, Gabon, Madagascar, and Namibia.'
Conflict Minerals in the Democratic Republic of the Congo: Aligning Trade and Security Interventions / Ruben de Koning. SIPRI Policy Paper no. 27, 2011. - 56 s. - ISBN 978-91-85114-64-1
- http://books.sipri.org/product_info?c_product_id=425
The minerals of the Democratic Republic of Congo - http://euromin.w3sites.net/Nouveau_site/gisements/congo/GISCONe.htm
Bottom of the Barrel: Africa's Oil Boom and the Poor / Ian Gary, Strategic Issues Advisor - Africa, Catholic Relief Services Terry Lynn Karl, Professor of Political Science and Senior Fellow, Institute for International Studies, Stanford University. Catholic Relief Services, June 2003. - 110 s.
- http://crs.org/publications/showpdf.cfm?pdf_id=183
Erhverv, handel og industri:
Våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter: / Weapon Factories, arms trade and -transport / Les fabriques d'armes, le commerce des armes et de transport / Las fábricas de armas, tráfico de armas y -transporte / Waffenfabriken, Waffenhandel und Verkehr:
Import af våben fra Sydafrika.
Arms export and transfers from Sub-Saharan Africa to Sub-Saharan Africa. / Study realized by Africa Europe Faith and Justice Network, December 2010. - 11 s.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page