Dehn, Emil

F. 1877 D. 1973
Dansk pacifist. Inspireret af og oversætter af Leo Tolstoj. Medlem af Dansk Fredsforening og Kristeligt Fredsforbund. Opgiver omkring 1910 en stilling i overformynderiet for at blive fuldtidspacifist. Initiativtager til oprettelsen af Kvindernes Fredsforbund, Danske Akademikeres Fredsforbund og Ungdomsforeningen Pax.
Dehn samarbejdede fra 1927 med bogtrykkeren William Jessen. Desuden modstander af straf. Vegetar, afholdsmand - både alkohol og tobak.
Omfattende publiceringsvirksomhed. Emil Dehn udgav tidsskrifterne “Fredsraabet” (1917-1932), “Morgenrøden“ (1930-1973); mange pjecer og flere hundrede læserbreve i aviser og tidsskrifter.

Litteratur

Billedbladet, 12. marts 1940.
Dehn, Emil: Are Armaments reconciable with the Kellog-Pact. - København : Eget forlag, 1931. - 8 s.
Dehn, Emil: The Hermit : A series of Articles of Social-Ethical Purpose . - København : Wilhelm Jessens Bogtrykkkeri, 1936. - 54 s. ; 23,5 cm.
Dehn, Emil: Hvordan sikres Verdens-Freden? : Aarsager til Krig. Betingelser for Fred. - Vodskov : Wilhelm Jessens Bogtrykkkeri, 1946. - 16 s.
Dehn, Emil: Kristne over for Krig. - København : Frimodts Boghandel, 1915. - 15 s.
Dehn, Emil: Militært Forsvar eller Kristelig Moral. - København : Eget forlag, 1936. - 16 s.
Dehn, Emil: Militært Forsvar og Kristelig Moral. - København : Date's Bogtrykkeri, 1928. - 12 s.
Oprindelig Trykt i Ugebladet "Tidens Krav". 3. Optryk.
Dehn, Emil: Mål og mæle. - København : Ekspedition Arne Frost-Hansens forlag, 1957. - 31 s.
Dehn, Emil: Trænger vi til en ny Reformation? - København : Morgenrødens Forlag, 1937. - 18 s.
Barr, James: Kristendom og Krig / oversætter Emil Dehn. - København : Eget forlag, 1915. - 63 s.
Fredens Martyrer : Engelske Militærnægtere under den nuværende Krig / oversætter Emil Dehn. - København : J. Frimodts Boghandel, 1917. - 44 s.
Maude, Aylmer: Leo Tolstoj : En kort Levnedsbeskrivelse / oversætter Emil Dehn. - København : J. Frimodts Boghandel, 1911. - 32 s.
Tolstoj, Leo: Naar Tiderne skifte / oversætter Emil Dehn. - København : J. Frimodts Forlag, 1907. - 96 s.
Jessen, Villian: Nekrolog. I: Morgenrøden, 1973:3 s. 1.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page