Domstolsstyrelsen

Domstolsstyrelsen blev oprettet som en ny, selvstændig statsinstitution den 1. juli 1999 og har til opgave at administrere og udvikle Danmarks Domstole.
Bekendtgørelse af lov om Domstolsstyrelsen, 2015.
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=183487
§ 1. Justitsministeren opretter en domstolsstyrelse, som skal varetage domstolenes bevillingsmæssige og administrative forhold.
Se også: Dommerudnævnelsesrådet ; Procesbevillingsnævnet.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page