Direktoratet for Sygekassevæsenet

Historisk direktorat oprettet 1927 under: Arbejds og Socialministeriet.
Fortsættes 1973 som: Sikringsstyrelsen.
Fortsat fra: Sygekasseinspektoratet, oprettet 1892.
Se også: Overflytningsnævnet ; socialpolitik ; syg ; sygekasse ; Sygekassenævnet.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Beretning fra Direktøren for Sygekassevæsenet.
/ : Direktoratet for Sygekassevæsent, 1967.
Betænkning om den offentlige sygeforsikring : afgivet af Sygeforsikringskommissionen af 1954, 1959. ; Betænkning, 226)

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page