dispensation

Latin: Frigivelse, tilladelse. Fritagelse for at efterkomme en ved lov fastsat bestemmelse; også: tilladelse til at gøre noget, som ellers er forbudt; en af myndighederne bevilget undtagelse fra gældende bestemmelser, eksempelvis dispensation fra bestemmelsen i Folketingets forretningsorden § 13... og Positive særforanstaltninger efter dispensation
Se også: Befrielse ; Dispensationsnævnet for Grønland ; Dispensationsnævnet vedrørende Tysk og Japansk Ejendom.

Litteratur

Tekst.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page