EF

De europæiske fællesskaber. Overnational eller international organisation grundlagt i 1950 som Den europæiske kul- og stålunion. Senere tilføjelser er Det europæiske Atomenergifællesskab (EURATOM), 1958 og Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF), 1958.
Oprindelige medlemslande: Belgien, Frankrig, Holland, Italien, Luxemburg og Vesttyskland. Danmark medlem af EF fra 1972 sammen med Irland og Storbritannien.
EF bestod grundlæggende af Kommissionen, Ministerrådet, Europa-Parlamentet og Domstolen.
NU EU.
Se også: IEPG ; WEU.

Organisationer mod EF

Folkebevægelsen mod EF.

Litteratur om EF, EU og WEU

Ukomplet.

Bibliografier

Knudsen, Lene:
Officielle EF-publikationer : En oversigt / Lene Knudsen.
- København : Det kongelige Bibliotek, 1992. - 60 s. - ISBN 87-7023-520-1

Fremstillinger

Beretning vedrørende udviklingen i De europæiske Fællesskaber 1972-.
Udenrigsministeriet, depatementet for udenrigsøkonomi.
'Udenrigsministeriet udarbejder årligt en beretning til Folketinget om udviklingen i EU i det forgangne år i henhold til Lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber. Beretningen er i år struktureret omkring tre dele: EU’s håndtering af den økonomiske og finansielle krise, EU’s interne politikker og EU’s forhold til omverdenen' jvf Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven).

Brier, Bent:
EU som supermagt / Bent Brier ; Poul Gerhard Kristiansen.
- København : Folkebevægelsen mod EU-Unionen, 1998. - 20 s. : ill. - ISBN 87-87586-11-8

Folkebevægelsen mod EF: Freden.
- København : Folkebevægelsen mod EF, 1983? - 8 s. + bilag.

Galtung, Johan: Fra fællesskab til supermagt, Tillæg til Notat, 1989:511, udkommet 26. maj 1989.

Gladwyn, Lord [ordfører]:
Betænkning udarbejdet for det politiske udvalg om de forsvarsmæssige virkninger af en europæisk udenrigspolitik / [ordfører] Lord Gladwyn. - København : De europæiske Fællesskaber ; Europaparlamentet ; Mødedokumenter, 1975. - 6 s. ; 30 cm. ; PE 35.322/endel.)

Jensen, Frede P.:
WEU : Den vesteuropæiske union / Frede P. Jensen.
- København : SNU, 1994. - 202 s. ; anden reviderede udgave. - ISBN 87-601-4304-5

Dilligent, Andr‚ [ordfører]:
Betænkning udarbejdet for det politiske udvalg om overvågning og beskyttelse af de søveje, ad hvilke EFs medlemmer forsynes med energi og strategisk materiale / [ordfører] Andr‚ Dilligent. - København : De europæiske Fællesskaber ; Europaparlamentet ; Mødedokumenter, 1981. - 18 s. ; 30 cm. ; PE 66.730/endel.)

Fergusson, Adam [ordfører]:
Betænkning udarbejdet for det politiske udvalg om våbenanskaffelse som led i en fælles industripolitik samt om våbensalg / [ordfører] Adam Fergusson. - København : De europæiske Fællesskaber ; Europaparlamentet ; Mødedokumenter, 1983. - 88 s. ; 30 cm. ; PE 78.344/endel.)

Haagerup, Niels Jørgen [ordfører]:
Betænkning udarbejdet for det politiske udvalg om det europæiskee politiske samarbejde og sikkerheden i Europa / [ordfører] Niels Jørgen Haagerup. - København : De europæiske Fællesskaber ; Europaparlamentet ; Mødedokumenter, 1982. - 77 s. ; 30 cm. ; PE 80.082/endel.)

Klepsch, Egon [ordfører]:
Betænkning udarbejdet for det politiske udvalg om de europæiske landes fælles interesser, risici og behov på sikkerhedsområdet : Del B : Begrundelse / [ordfører] Egon Klepsch. - København : De europæiske Fællesskaber ; Europaparlamentet ; Mødedokumenter, 1984. - 46 s. ; 30 cm. ; PE 88.462/endel.)

Klepsch, Egon [ordfører]:
Betænkning udarbejdet for det politiske udvalg om de europæiske landes fælles interesser, risici og behov på sikkerhedsområdet : Del A : Forslag til beslutning / [ordfører] Egon Klepsch. - København : De europæiske Fællesskaber ; Europaparlamentet ; Mødedokumenter, 1984. - 5 s. ; 30 cm. ; PE 88.462/endel.)

Klepsch, Egon [ordfører]:
Betænkning udarbejdet for det politiske udvalg om et europæisk samarbejde om våbenanskaffelser / [ordfører] Egon Klepsch. - København : De europæiske Fællesskaber ; Europaparlamentet ; Mødedokumenter, 1978. - 70 s. ; 30 cm. ; PE 50.944/endel.)

Nehring, Niels-Jørgen:
EF, det indre marked og sikkerhedspolitikken / Niels-Jørgen Nehring.
- København : SNU, 1989. - 45 s. - ISBN 87-503-7832-5

Nielsen, Reimar R.: Den europæiske forsvarsdimension : baggrund og prspektiver.
- København : DUPI, 2001. - 191 s. - ISBN 87-90681-39-8

Pintat, Jean-Francois [ordfører]:
Betænkning udarbejdet for energi-, forksnings- og teknologiudvalget om de fremtidige olieleverancer fra Mellemøsten til den ikke-kommunistiske del af verden og om oliepriserne / [ordfører] Jean-Francois Pintat. - København : De europæiske Fællesskaber ; Europaparlamentet ; Mødedokumenter, 1984. - 25 s. ; 30 cm. ; PE 88.885/endel.)

Björsvik, Bjarte [ed]:
Report on the International Conference on European Arms Export Controls : 13-14 November 1997 Riksdagshuset (Parliament building) Stockholm, Sweden / [ed] Bjarte Björsvik ; [ed] Steve Shropshire. - London ; Stockholm : Kristna Fredsrörelsen ; Safeworld, 1998. - 61 s. : ill. ; 30 cm.

Titley, Gary [ordfører]:
European Aerospace and Defence Company : Betænkning om meddelelsen fra Kommissionen om "Europas forsvarsrelaterede industri og de udfordringer, den står overfor, et bidrag til indsats på europæisk plan". (KOM(96)0010 - C4-0093/96) fra Udvalget om Udenrigs-, Sikkerheds- og Forsvarsanliggender / Ordfører: Gary Titley.

Toussaint, A. E. J. [ordfører]:
Anden betænkning udarbejdet for udvalget om Eksterne økonomiske Forbindelser om eksportbegrænsningerne for strategiske produkter, samt teknologioverførsler mellem USA og EF. Del B: Begrundelse. : Bilag. Udtalelser. 1989-90. 1 december 1989 / [ordfører] A. E. J. Toussaint. - København, 1989. - 52 s. ; 30 cm. ; DOC-DA\RR\7078\J. PE121.286/B/endl.)


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page