EØF-traktaten

Traktat om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF), også kaldet Rom-traktaten.
EØF-traktaten undertegnes i Rom den 25. marts 1957 af de seks oprindelige medlemslande (Nederlandene, Luxembourg, Belgien, Frankrig, Italien og Vesttyskland). Traktaten trådte i kraft den 1. januar 1958 og er efterfølgende ændret ved Maastricht-traktaten, Amsterdam-traktaten og Nice-traktaten. Med Maastricht-traktaten blev navnet på traktaten ændret til Det Europæiske Fællesskab (EF)..

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page