ex bello paix /efter krig fred.
Alciato, Andrea: Livret des emblemes, 1535.
Kilde og tak til:
French Emblems at Glasgow,
Glasgow University Library.
Glasgow Emblem Digitisation Project

emblem

Fransk, græsk, latin: Tryk eller maleri med symbol og indsat tekst.
Også: Billedsprog ; sindsbillede.
Begrebet kendes etymologisk fra 1430, med betydningen symbol.
Oprindelig i middelalderens  Tyskland træsnit med et motto, et allegorisk billede og et moralsk digt. Fra 1530'ernee bredte emblemerne sig til resten af Europa og til andre kulturer i emblembøger, hvoraf den første, Viri Clarissimi D. Andreae Alciati Iurisconsultiss. Mediol. Ad D. Chonradum Peutingerum Augustanum, Iurisconsultum Emblematum Liber, publiceres i 1531.
Med udviklingen af ny teknik indenfor bogtryk i det 18. århundrede og fremefter erstattes emblembøgerne af andre produktioner.
Se også: Badge ; emblemata sacra ; emblematisk ; emblematisere ; emblemmalerier ; Glasgow Emblem Digitisation Project ; icon ; the OpenEmblem Portal ; totem ; Mogens Christian Thrane ; våbenskjold.

Litteratur

Emblem books at the University of Illinois : a bibliographic catalogue (c1993). - http://www.archive.org/details/emblembooksatuni00univ
Claude Mignault of Dijon: Theoretical Writings on the Emblem: a Critical Edition, with apparatus and notes. / Denis Drysdall. 1577.
- http://www.emblems.arts.gla.ac.uk/Mignault_intro.html
A Collection of the Emblem Books of Andrea Alciati ... in the Library of George Edward Sears (1888)
http://www.archive.org/details/acollectionembl00seargoog
New Poetisch Hoffnungs-Gärtlein/ Das ist: CCC. und XXX. Sinnbilder von der Hoffnung/. So zum theils auß der Heiligen Schrifft/ zum theils auß allerhand alten Kirchenvättern/ Geschichtschreibern/ Poeten/ Naturkündigern/ Vernunfft- und Zucht-Lehrern gezogen. Vnd mit Lateinisch- und Teutschen Versen erkläret werden
- http://www.archive.org/details/neupoetischhoffn00eber
Sindsbillederne i Vroue kirke.
- http://www.sdrresenkirke.dk/index.php?id=9760


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page