EHV-undervisning

Education in Human Values. Undervisning i Menneskelige Værdier. Grundlagt af Victor og Genoveva Kanu i Zambia i forbindelse med deres skole, Shri Sathya Sai, hvor undervisningen bygger på fem universielle værdier: Sandhed, Rigtig Handling, Fred, Kærlighed og Ikkevold. Når man holder sig til sandheden, fører det til rigtig handlemåde, som fremmer fred (baseret på indre stilhed, harmoni), som igen muliggør uselvisk kærlighed og medfølelse, som resulterer i ikkevold/skade i tanke, ord og handling.
Kilde:
Berlingske Tidende, 20-04-2000.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page