FBS

Amerikansk: Forward Based Systems. Våbensystemer, der er placeret tæt op ad fjendens grænser. Del af USAs basepolitik og forstærkningspolitik til NATO-landene i Europa, herunder Danmark, under den kolde krig. Efter den kolde krig del af USAs basepolitik i Mellem- og Latinamerika.

CYKLER FOR FRED
mod bomber og baser

DET VIL VI

VI protesterer mod den vanvittige oprustning - nu sidst neutronbomben. Vi vil ikke finde os i, at der ophobes atomraketter og bomber i Europa. Vort kontinent skal ikke være skueplads for en sidste, tillntetgørende verdenskrig.

Vi siger nej til Danmark som base- og opmarchområde for den ene blok mod den anden. Derfor protesterer vi mod NATO-øvelsen Autumn Forge, der skal gennemprøve landsætningen af 22.000 fremmede soldater i vort land.
Europa skal være et nedrustningens og afspændlngens kontinent, ikke et centrum for konfrontation og atomoprustning. Derfor er vi harmfulde over, at forhandlingstilbud afvises af USA og NATO
.

Derfor siger vi


til NATOs generalsekretær, Joseph Luns,
til NATOs øverstkommanderende i Europa, general Rodgers
til den danske regerings repræsentanter
til pressen
og til andre deltagere i åbningshøjtideligheden for NATOs efterårsøvelser på Værløse Flyve-plads den 14. september:

NEJ TIL NEUTRONBOMBEN
NEJ TIL EUROMISSILER
INGEN DEPOTER OG FREMMEDE TROPPER
VÆLT OPRUSNINGSFORLIGET
INGEN USA-BASER I DANMARK
STANDS ATOMOPRUSTNINGEN


ATOMVABENFRI ZONE I NORDEN
JA TIL FORHANDLING
DEPOTER ER BOMBEMÅL
VÅBENMILLIARDERNE TIL MAD
NEJ TIL ATOMVÅBEN

DET GØR VI - - - DET GØR DU - DET SKER DER

Søndag den 13. september

Cykeloptog fra alle dele af Hovedstadsområdet med ankomst til Værløse Bymidte kl. 15.30. Hovedoptoget af cykler kommer fra Kultorvet i København. Afgang efter fredsmøde på Kultorvet kl. 13-1 4 Talere: Ib Christensen, Retsforbundet - Annegrethe Holmsgård, VS og Sussie Hansen, Fredsmarchdeltager.
Møde på Værløse Bymidte (Den røde Plads) kl. 15.30-16. Talere: Nete Holmboe Bang, Radikalt byrådsmedlem i Værløse.
Fredsmarch på 3 km til mødeplads ved Flyvestation Værløses nordlige indgang.
Fredsmøde ved Flyvestationen kl. 17-18. Talere: Ditlev Petersen, Nordisk Fredskonference og folketingsmedlem Mette Groes, Socialdemokratiet.
Aftensmad. kl. 18-19 (kan købes på stedet)
Fredsmøde, fredsfest, fredssang, fredsrock. Kl. 19-23 på møde pladsen ved Flyvestationen.

Mandag den 14. september

Overnatning i fredslejr ved Flyvestationen kl. 0.00-7.00.
Møde mod oprustningen mellem fredsfolk og soldater fra Flyvestationen kl. 7.00-8.00.
Protestmøder ved de 3 adgangsveje til Flyve~ationen kl. 12-14. Opstilling af fredsbannere, taler. (Pressemødet med NATOs ledere afholdes på flyvestationen kl. 13.25).
Alternativ konference i Værløse Biograf kl. 14.30. Medvirkende: Danske og internationale eksperter, herunder den franske admiral Antoine Sanguinetti, tidligere øverstkommanderende for Frankrigs Middelhavsflåde. Initiativtagere. Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerhed, Nej til Atomvåben, Kvinder for Fred, Aldrig Mere Krig, Kristne for Nedrustning, Militær- og Nægterforeningen, International Liga for Fred og Frihed, Danmarks demokratiske Kvindeforbund sammen med de storkøbenhavnske fredsgrupper og politiske, faglige ungdoms-organisationer.

BLIV MEDARRANGØR

Indbetaler du, din arbejdsplads, dit uddannelsessted eller din organisation mindst 100kr. til Gladsaxe Fredskomite, c/o Lis Kurland, Kestilsvej 14,2880 Bagsværd, giro 2 13 18 97 er du medarrangør af CYKLER FOR FRED. Alle arrangører vil blive annonceret i dagspressen. Nærmere oplysning på tel: 01-1393 14, 01-548686, 01-355066.

Bagsidetekst til udateret løbeseddel i Holger Terps privatarkiv.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page