(Plakat fra Fredsskattefonden)

Fredsskattefonden

Dansk fond oprettet i 1990 med det formål, at virke for udbredelsen af ideen om militær-skattenægtelse og lovliggørelse heraf i lighed med nægtelse af militærtjeneste af samvittighedsgrunde; at planlægge og udføre ikkevoldsaktioner og -kampagner, at anvende de indsamlede midler til forebyggelse af voldelige konflikter og til ikkevoldelig konfliktløsning såvel i Danmark som i andre lande samt at samarbejde med tilsvarende fredsskattefonde i andre lande, eksempelvis: Kvækerrådet for europæiske anliggende. Formand (2006): Kai Lemberg. Sundvænget 9, 2900, Hellerup, tlf. 39 62 00 32.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page