forsvarsudgifter

Alle statslige og kommunale udgifter vedrørende et lands militære forsvar:
Alle militære værn, totalforsvaret og værnepligtsrelaterede udgifter.
I Danmark fremgår forsvarsudgifter af forsvarsforlig, finanslove, tillægsbevillingslove, Statsrevisorens og Rigsrevisorernes beretninger samt Statsrevisorernes 'Endelig betænkning over statsregnskabet for finansåret…' Forsvarets Efterretnignstjenestes regnskab er klassificeret. Blandt de danske forsvarsudgifter er øststøtten.
Militære udgifter, militære regnskaber, for perioden 1533-1762 findes i Rentekammmerarkivet i Rigsarkivet.
Se også: Forsvarsfråds ; militærudgifter ; propaganda ; økonomi.

Litteratur

Hærudgifterne paa Finansloven. Finansstatistiske Notitser af Aleksis Petersen-Studnitz . I: Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind Ny række, 2 (1884) . - 47 s. - http://img.kb.dk/tidsskriftdk/pdf/nto/nto_nrk_0002-PDF/nto_nrk_0002_91879.pdf


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page