feltpræst

Teolog ansat i militæret. Omkring 30 danske præster er til rådighed for soldater i krig.
Præsterens stilling betegens efter deres enhed: Feltpræst, flyverpræst, orlogspræst og kommandofeltpræst (Hjemmeværnet).
Forsvarsministeriet ejer tre kirker: Kastelkirken, Frederiksberg Slotskirke samt kirken på Christiansø.
Se også: UK Army Chaplains Department ; værnepræst.

Litteratur

Betænkning angående den kirkelige betjening af de militære værn / afgivet af det ved Kirkeministeriets skrivelse af 20. maj 1960 nedsatte udvalg. 1962. Betænkning ; 364).
Clausen, Thorkild: Feltpræsttjeneste. I: Dansk Kirkeliv, 1947.
Holzapel, Helmuth: Unter nordischen fahnen : Die Militärseelsorge der Jesuiten in den nordischen Ländern im XVII. und XVIII. Jahrhundert.
Ritzaus Bureau: Feltpræster til konference. I: Politiken, 09/04/2005.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page