frifolk ; frimand ; frimænd

Ældre betegnelse under enevælden for personer som er fritaget for militær værnepligt,
eksempelvis 'for de, der ikke havde ladet sig hverve af kærlighed til det militære, var ønsket om at blive frimand stort'.
Også: Frivillige soldater.
Også: Hjemsendte soldater, der seenre kunne genindkaldes eksempelvis: 'Den oprindelige Tanke var at holde alt Mandskab og alle Heste til stadig Tjeneste, men der var knapt gaaet et Aar, før det blev tilladt i Græsningstiden at slaa 10 Heste pr. Eskadron paa Græs og at permittere som Frifolk et tilsvarende Antal Husarer »i umiddelbar Nærhed«. Man vilde derved vinde Penge til Eskadronskassen.'
Også personer som ikke er fængslet.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page