fodnotepolitik

Sikkerhedspolitik i Danmark under den kolde krig efter regeringen Schlütter kom til magten i 1982.
Folketingets alternative sikkerhedspolitiske flertal tager en række forbehold, specielt vedrørende opstilling af nye amerikanske mellemdistanceatomvåben i Europa fra 1983 frem til folketingsvalget 1988, hvor de borgerlige partier fik flertal i folketinget. Fodnotepolitikken indebærer ikke, at Danark ikke bidrager til betalingen at udgifterne til udstationeringen gennem NATO-samarbejdet. Fodnotepolitikken fører til oprettelsen af Det sikkerheds- og Nedrustningspolitiske Udvalg og Center for Freds- og Konfliktsforskning ved Københavns Universitet.
Se også: Nedrustningsudvalget ; Det sikkerheds- og Nedrustningspolitiske Udvalg.

Litteratur

Auken, Svend: Jeg fortryder ikke fodnoterne. I: Berlingske Tidendes kronik, 07/11/2005.
Drachmann, Hans: Rapport om den kolde krig ændres. I: Politiken, 09/18/2005.
Wahl, Jørgen: Danmark beholdt skindet på næsen. I: Berlingske Tidende, 11/14/2005.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page