fagforbund

Organisation af fagforeninger indenfor samme fag, eksempelvis Finansforbundet, Forbundet af offentlige ansatte (FOA) ; Funktionærerens og Tjenestemændenes Fællesråd, Jernbaneforbundet ; Pædagogisk medhjælper forbund (PMF) ; Søfyrbødernes Forbund i Danmark; Dansk Maskinbesætningsforbund, Dansk Metalarbejderforbund. Nu: Metal Søfart, Sundhedskartellet.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page