forsorg

Tysk: forsørge. Pligt til at værne, hjælpe og understøtte mere eller mindre hjælpeløse personer.
Socialpolitik som nu varetages af kommunernes socialforvaltning.
Se også: Børneforsorg ; Dansk Socialrådgiverforening ; dårekiste ; fattigvæsen ; fredehjem ; Kristelig forening for børneforsorg ; Ladegården ; lov om offentlig forsorg ; plejehjem ; revalidering ; socialcentre ; socialrådgiver ; tvangsarbejde ; tvangsarbejdsanstalt ; værdige trængende ; værgerråd.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page