forsorg

Tysk: forsørge. Pligt til at værne, hjælpe og understøtte mere eller mindre hjælpeløse personer, eksempelvis fattige.
Socialpolitik som nu varetages af kommunernes socialforvaltning.
Se også: Arbejdsløshedsnævnet ; Børneforsorg ; Dansk Socialrådgiverforening ; Direktoratet for Revalidering og Forsorg ; dårekiste ; fattigvæsen ; fredehjem ; Kristelig forening for børneforsorg ; Ladegården ; lov om offentlig forsorg ; plejehjem ; revalidering ; socialcentre ; socialrådgiver ; tvangsarbejde ; tvangsarbejdsanstalt ; værdige trængende ; værgerråd.

Litteratur

Social Forsorg : Tidsskrift for social Forsikring og Forsørgelse samt Arbejderbeskyttelse : Meddelelsesblad for Arbejderforsikringsraadet, Arbejdsløshedsnævnet og Arbejdsløshedsinspektoratet samt Arbejdsraadet. / : Redigeret og udgivet med Understøttelse fra Indenrigsministeriet af V. L. Faber. Social Forsorg, 1906-1924

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page