Færøerne

Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; musik ; politik ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography; nature; demographics; history, culture, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Danske og nordiske øer i Nordatlanten.
Geografihistorie: Text til landtoninger fra farvandene ved Færøerne og Island. / : E A C P Lüders.
- Kjøbenhavn : And. Fred. Høst, 1886.
Demografi: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank: Migration and Remittances Factbook 2011.
: Færøernes migrationer 1961-65, med en kort befolk-ningsbeskrivelse. / Rolf Guttesen. I: Geografisk Tidsskrift (1963 - 1972) | Bind 69, 1970.
Inden for kommunens grænser, anfører Guttesen, i Mjørkadalur nord for Törshavn, påbegyndtes i 1959 anlæggelsen af et større Nato-militæranlæg. Der blev anlagt en vej fra Törshavn til Mjørkadalur, hvor en kasernebygning blev opført, og videre op på Sandfelli (staves også Sornfelli eller Samfelli). Her opførtes en Early Warning radarstation med et tilhørende radiokommu-nikationsanlæg. Mens byggeriet stod på, boede en del af arbejderne og ingeniørerne i en barakby i selve Mjørkadalur. Disse flyttede bort igen da arbejdet var færdigt. Derefter rykkede teknikere, officerer og menige fra luftvåbnet ind. De fleste kom fra Danmark direkte til Kaldbak kommune, men mange flyttede efter nogen tid derfra til Törshavn.
Historie: Oldtiden. Middelalderen.
Samling af kongl. anordninger og andre documenter: Færøerne vedkommende 1836.
- http://www.archive.org/details/samlingafkongla00unkngoog
Et land i forvandling : Danmarks historie 1970-2005. / Poul Villaume og Søren Hein Rasmussen.
- København : Gyldendal, Politiken, 2007. - 775 s.
Den kolde krig: Agreement on the joint financing of certain air naviagation services in Greenland and the Faroe Islands: Opened for signature at Geneva, 25 September 1956. (Includes also Technical, Inventory and Financial Annexes to the Agreement.)
Sámal Tróndur Finsson Johansen: Færøerne under den kolde krig: de militære installationer, 1999.
- http://logting.elektron.fo/logtingsmal/logtingmal99/ymist%20tilfar/kalda%20kriggid.stfj.htm
Deltagelse i krige
Operation Valentine. / Bjarni Åkesson Filholm. Forlaget Naulus. - 128 s.
Kultur:
Massemedier og pressefrihed:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen. Bogvæsen:
Færøernes Nationalbibliotek
- http://www.savn.fo/00647/00648/
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Film:
Teater:
Politik:
Aktuelle og historiske politiske partier / Current and historical political parties
International organisering
Færøerne er medlem af Nordisk Råd.
Udenrigsministeriets rådgivning og alle tilbagevendende formelle ekspeditioner i traktatindgåelsesproceduren varetages af Traktatsektionen under Folkeretskontoret. Traktatsektionen varetager ligeledes bekendtgørelser af traktater i Lovtidende C,
registrering af disse i FN, samt, kundgørelse på Færøerne.
Regering:
Parlament: Færøsk Lovsamling - Gældende lovgivning for Færøerne, som er vedtaget i Lagtinget på Færøerne eller i Folketinget i Danmark. Love vedtaget i Lagtinget findes kun på færøsk, mens hjælpetekster og love vedtaget i Folketinget findes på dansk. Adgang til Kundgørelsestidende (Færøsk Lovtidende) fra 2001.
De to færøerske mandater i Folketinget.
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Faroe Islands. Ingen Informationer. Færøernes Kommando.
Værnepligt: Nej. WRI: Country report and updates: Denmark.
Efterretningstjenester: PET’s virksomhed i forhold til Grønland og Færøerne: PET-Kommissionens beretning bind 14. /Henrik S. Nissen ; Mogens Pelt, - 68 s.
- http://www.petkommissionen.dk/fileadmin/bind/pet_bind14.pdf
Paramilitære styrker:
Fredsbevægelser:
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion
Sociale forhold: Social tryghed i de nordiske lande 2009/10: Omfang, udgifter og finansiering.
- København: Nordisk Socialstatistisk Komité, 2011. - 274 s.
- http://nososco-da.nom-nos.dk/
Uddannelse
Universiteter
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
Naturresourcer:
Handel og Industri: Søfartens Bibliotek har digitaliseret Danmarks Skibslister 1869-2002. Skibslisten udgives ikke i papirform efter 2002, men erstattes af Søfartsstyrelsens database Register over danske skibe.
- http://www.sbib.dk/skibslister.htm
Eksempel: Danmarks skibsliste 1961: Officiel fortegnelse over danske skibe med kendingssignaler udgivet af Handelsministeriet. 65. udgave. februar 196. - 209 s., herunder Register over de søværnet tilhørende skibe og Register over danske skibe med undtagelse af søværnets skibe og skibe, hjemmehørende på Færøerne. - http://www.sbib.dk/documents/Skibslister/1961.pdf
Våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page