Fransk Polynesien
/ French Polynesia
/ La Polynésie française

Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; kultur ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografi: Fransk Polynesien eller Fransk Oceanien / Territoire de la Polynésie Française er en koloni - betegnet som et oversøisk fransk territorium, bestående af en række øgrupper samlet på størrelse med Europa i Polynesien i det sydøstlige Stillehav. Fransk Polynesien er administrativt og geografisk opdelt i fem øgrupper: Australøerne, Gambierøerne, Marquesasøerne, Selskabs-øerne, herunder Tahiti, Moorea og Bora Bora samt Tuamotu med Mururoa eller Moruroa og Fangataufa øerne.
Etymologisk betyder Moruroa "den store hemmelighed" på Mangareva-Polynesisk. Mururoa stavemåden er resultatet af en fransk stavefejl. Begge stavemåder anvendes i litteraturen om øen.
Geography: French Polynesia and French Oceania / Territoire de la Polynésie Française is a colony - designated as an overseas French territory, consisting of a number of islands together about the size of Europe in Polynesia in the South Pacific. French Polynesia is administratively and geographically divided into five archipelagos: Austral Islands, Gambier, Marquesas Islands, Society Islands, including Tahiti, Moorea and Bora Bora and Tuamotu with Mururoa or Moruroa and Fangataufa islands.
Etymologically means Moruroa "the great secret" on Mangareva-Polynesian. The Mururoa spelling is the result of a French spelling error. Both spelling variants are used in the literature about the island.
Géographie: La Polynésie française et en français Océanie / Territoire de la Polynésie Française est une colonie - désigné comme un territoire d'outre-mer français, composé d'un certain nombre d'îles ainsi que de la taille de l'Europe en Polynésie dans le Pacifique Sud. La Polynésie française est administrativement et géographiquement divisé en cinq archipels: îles Australes, Gambier, Marquises, îles de la Société, y compris Tahiti, Moorea et Bora Bora Tuamotu et à Mururoa ou Moruroa et Fangataufa îles. Signifie étymologiquement Moruroa "le grand secret" à Mangareva-polynésien. L'orthographe Mururoa est le résultat d'une faute d'orthographe français. Les deux variantes orthographiques sont utilisées dans la littérature sur l'île.
Geografía: Polinesia Francesa y francés Oceanía / Territorio de la Polinesia Francesa es una colonia - señalado como un territorio de ultramar francés, que consiste en una serie de islas en conjunto aproximadamente el tamaño de Europa en la Polinesia en el Pacífico Sur. Polinesia francés y administrativo se divide geográficamente en cinco archipiélagos: Islas Australes, Gambier, Islas Marquesas, Islas de la Sociedad, incluyendo Tahití, Moorea y Bora Bora y Tuamotu con Mururoa o Moruroa y Fangataufa islas. Etimológicamente significa Moruroa "el gran secreto" en Mangareva-polinesio. La ortografía Mururoa es el resultado de un error de ortografía francesa. Ambas variantes ortográficas se utilizan en la literatura sobre la isla.
Geographie: Französisch-Polynesien und Französisch Ozeanien / Territoire de la Polynésie Française ist eine Kolonie - bezeichnet als Übersee Französisch Gebiet, bestehend aus einer Reihe von Inseln zusammen etwa so groß wie Europa in Polynesien im Südpazifik. Austral-Inseln, Gambier, Marquesas-Inseln, Gesellschaftsinseln, einschließlich Tahiti, Moorea und Bora Bora und Tuamotu mit Mururoa oder Moruroa und Fangataufa Inseln: Französisch-Polynesien ist administrativ und geografisch in fünf Archipele aufgeteilt. Etymologisch bedeutet Moruroa "das große Geheimnis" auf Mangareva-polynesischen. Das Mururoa Schreibweise ist das Ergebnis einer Französisch Rechtschreibfehler. Beide Schreibweisen sind in der Literatur über die Insel verwendet.

Geografihistoriske primærkilder og fremstillinger /
Geography Historical primary sources and
presentations /
Géographie des sources historiques primaires:

Atlas: Carte des archipels Taïti, Pomotou, Nouka-Hiva, &a. / dressée par Mr. Vincendon-Dumoulin,... ; gravé par Jacobs ; écrit par J. M. Hacq . / : Vincendon-Dumoulin, Clément-Adrien, 1843.
- https://archive.org/details/FOLLAROQ1496NOR
Journal of the Right Hon. Sir Joseph Banks during Captain Cook's first voyage in H.M.S. Endeavour in 1768-71 to Terra del Fuego, Otahite, New Zealand, Australia, the Dutch East Indies, etc. / edited by Sir Joseph D. Hooker. - Macmillan,1896.
- http://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/29416#/summary
Kultur: Encyclopédie collaborative du patrimoine polynésien / Collaborative encyclopaedia of Polynesian heritage.
- http://www.tahitiheritage.pf/template.php
Massemedier og pressefrihed / Mass media and freedom of the press:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Film:
Teater:
Aktuelle og historiske politiske partier i Fransk Polynesien / Current and historical political parties / Actuelles et historiques des partis politiques / Los partidos políticos actuales e históricos / Aktuelle und historische politische Parteien
International organisering
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter
Se også: Archives sur les expérimentations nucléaires Françaises en Polynésie ; force de frappe, herunder Force océanique stratégique ; Guam ; Forsøgsområderne i Stillehavet ; Mururoa veterans ; Palau.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Fransk Polynesiens fredsbevægelser: / Peace movements / les mouvements pacifistes / movimientos por la paz / Friedensbewegungen
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer / Social movements, including environmental organizations:
Religion
Sociale forhold:
Uddannelse
Universiteter
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug:
Naturresourcer:
Erhverv, handel og industri:
Fransk Polynesiens våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter / Weapon Factories, arms trade and -transport:
Import af våben, ifølge SIPRIs Arms Transfers Database, fra

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page