frø

1. i fauna: firbenet, haleløs padde (også om tudser og lignende).
2. i botanik: det befrugtede og fuldt udviklede æg hos planter, eksempelvis korn.
Frø indsamles i Svalbard globale frøhvelv / Svalbard Global Seed Vault.
- https://www.regjeringen.no/en/topics/food-fisheries-and-agriculture/landbruk/svalbard-global-seed-vault/id462220/
Food and Agriculture Organization of the United Nations
Global Crop Diversity Trust
- https://www.croptrust.org/
International Center for Agriculture Research in the Dry Areas.

Litteratur

Dommedag nu? / : Maja Mackingtosh. I: Information, 26. september 2015.
Syrian War Causes The Global Doomsday Seed Vault’s First Withdrawal
- https://www.croptrust.org/news_tag/crop-conservation/
'The International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA) has requested the backup seed that they deposited in the Svalbard Global Seed Vault to restart their collection away from the horrors of the Syrian Civil War.'


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page