forurening / pollution

Processen at gøre naturen uren, hvilket skader mennesker og miljøet, eksempelvis perchlorater i grundvand, specielt i USA.
Forurening er kendt fra oldtiden, lige siden ild har oset i luften.
De vigtigste forureningskilder er militære aktiviteter: krige, atomvåbenforsøg, industriproduktion, landbrug (pesticider), plastik og trafik.
Smog er et alvorlig sundhedsskadelig, synlig forureningsproblem; en blanding af røg, svovldioxid (SO2) og andre kemikalier forårsaget af emissioner fra industri, trafik, skov- og mark brande.
Økocid / ecocide er ødelæggelsen af store områder af det naturlige miljø som en konsekvens af menneskelig aktivitet.
Bekendtgørelse af lov om erstatning for miljøskader, 2014.
Bilag; Offentlig og erhvervsmæssig aktivitet, der er omfattet af lov om erstatning for miljøskader.
Røggas er et forbrændingsprodukt der kan indeholde skadelige luftarter som kulilte, dioxin og svovldioxid.
Forureningskilder: Asbest ; Barium ; benzin : beryllium ; bly ; cerium ; cæsium ; jod ; kviksølv ; krypton ; lanthanum ; molybdæn ; neptunium ; niobium ; nitrat ; olie ; plutonium ; polonium ; radioaktivitet ; ruthenium ; strontium-90 ; tellur ; tritium ; uran ; xenon ; zirkonium.
Se også: Affald ; atomaffald ; Ballastvandkonventionen ; bilisme ; Dansk Eternit Fabrik A/S ; fiskedød ; Forureningsrådet ; fotokemisk luftforurening ; forsuring; sur regn ; fysik ; Giftnævnet ; kemi ; Miljøstyrelsen ; Ministeriet for Forureningsbekæmpelse ; Rådet vedrørende Foranstaltninger mod Olieforurening ; støj ; syreregn ; udstødningsgasser ; vandforurening ; økotoksikologi.

Litteratur

Air and Rain: The Beginnings of Chemical Climatology. / : Robert Angus Smith.
Longmans, Green, and Company, 1872.
- https://archive.org/details/airrainbeginning00smituoft
Contamination at U.S. Military Bases: Profiles and Responses. / : John W. Hamilton.
- https://law.stanford.edu/wp-content/uploads/2017/01/hamilton_0.pdf
Leder: Bællebjerg Kildeplads er vandets kampplads. I: Information, 22. februar 2018.
CRS: Methane and Other Air Pollution Issues in Natural Gas Systems. / : Richard K. Lattanzio, 2017.
The natural gas supply chain contributes to air pollution in several ways, including (1) the leaking, venting, and combustion of natural gas in the course of production operations; and (2) the combustion of other fossil fuel resources or other emissions during associated operations. Emission sources include pad, road, and pipeline construction; well drilling, completion, and flowback activities; and gas processing and transmission equipment such as controllers, compressors, dehydrators, pipes, and storage vessels. Pollutants include, most prominently, methane (i.e., the principal component of natural gas) and volatile organic compounds (VOCs)— of which the natural gas industry is one of the highest-emitting industrial sectors in the United States—as well as nitrogen oxides, sulfur dioxide (SO2), and various forms of hazardous air pollutants (HAPs).
Bekendtgørelse af lov om forurenet jord
- https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=188394
Herved bekendtgøres lov om forurenet jord, jf. lovbekendtgørelse nr. 1190 af 27. september 2016
Man-Made and Natural Radioactivity in Environmental Pollution and Radiochronology.
/ : Richard Tykva, Dieter Berg et al.
- Dordrecht :Springer Netherlands, 2004.
- https://archive.org/details/springer_10.1007-978-94-017-0496-0
Det tavse forår. / : Rachel Carson. Gyldendal, 1969.
Silent Spring. / : Rachel Carson. Boston, Mass. : Houghton Mifflin, 1962.
- https://archive.org/details/fp_Silent_Spring-Rachel_Carson-1962/page/n15
Åndenød : om iltmangel, fiskedød og forurening fra by og land.
/ : Kjeld Sandby Hansen m. fl. ; tegninger: Astrid Glahn. NOAH, 1985

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page